Företagsbyn är en internationellt belönad finländsk utbildningsinnovation vars saga började år 2009.

Företagsbyn är en lärandehelhet riktad till grundutbildningens sjätteklassister om samhälle, arbetsliv och företagsamhet. Företagsbyns lärandemiljö är en miniatyrstad där eleven arbetar i ett eget yrke och fungerar som konsument och medborgare som en del av samhället.

Aktuellt

Företagsbyn på svenska – förstås!

Företagsbyn har haft svenskspråkig verksamhet sedan år 2013. Tanken att utveckla ett svenskspråkigt koncept har…

4.11.2016

Företagsbyn valdes till världens bästa partnerskapsprojekt som skapar inlärningsgemenskaper

Företagsbyns inlärningsmiljö som riktats tills elever i sjätte och nionde klasserna i grundskolan belönades som…

30.9.2016

Esbo har valt Företagsbyn som årets fostrare 2016!

Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä har den 27 augusti delat ut priset för årets fostrare 2016…

30.8.2016