Företagsbyn är en internationellt belönad finländsk utbildningsinnovation vars saga började år 2009.

Företagsbyn är en lärandehelhet riktad till grundutbildningens sjätteklassister om samhälle, arbetsliv och företagsamhet. Företagsbyns lärandemiljö är en miniatyrstad där eleven arbetar i ett eget yrke och fungerar som konsument och medborgare som en del av samhället.

Aktuellt

Åbo, Tammerfors och Seinäjoki – från lokal till global!

Året 2017 börjar med fart, då Företagsbyn för högstadiet välkomnar en mängd nya niondeklassister. Denna…

10.1.2017

Företagsbyn på svenska – förstås!

Företagsbyn har haft svenskspråkig verksamhet sedan år 2013. Tanken att utveckla ett svenskspråkigt koncept har…

4.11.2016

Företagsbyn valdes till världens bästa partnerskapsprojekt som skapar inlärningsgemenskaper

Företagsbyns inlärningsmiljö som riktats tills elever i sjätte och nionde klasserna i grundskolan belönades som…

30.9.2016