Aikuisten maailma kiinnostaa nuoria

Usein kun kysyy lapselta, mikä tästä tulee aikuisena, vastaus kuuluu: palomies, poliisi, lääkäri tai lentäjä. Lapsilla ja nuorilla saattaa olla stereotypioita eri ammateista ja niihin soveltuvista henkilöistä.

Mitä nuoren tulee todella osata ja tietää ensiaskeleillaan työelämän maailmaan?

Mielestäni positiivinen ja reipas asenne, sekä oma-aloitteisuus ja avoimuus ovat kaikki tärkeitä TET-jaksoon ja ensimmäisiin työpaikkoihin mentäessä. Osaaminen ja tieto tulevat koulutuksen ja työkokemuksen mukana. Näitä taitoja pääsee harjoittelemaan jo melko nuorena.

Monet nuoret aloittavat työharjoittelunsa ja työelämään tutustumisensa jo 13-14 vuoden iässä työelämään tutustumisessa (TET). Näin varhaiset työkokemukset tuntuvat nuorista jännittäviltä, mutta samalla kiinnostavilta. Kyllähän uusi ”aikuisten maailma” kiinnostaa nuoria, jotka ovat tottuneet koulunpenkillä istumiseen.

Alakoulussakin on mahdollisuus tutustua työelämään Yrityskylässä. Yrityskylä Alakoulu on kuudesluokkalaisille suunnattu pienoisyhteiskunta, jossa toimii erilaisia yrityksiä. Kaikilla on Yrityskylässä oma ammatti ja tehtävä yrityksessään. Vierailua ennen, oppilaat käyvät läpi Yrityskylä-päivään liittyvää oppimateriaalia.

Millaista ohjeistusta ja johtamista nuori kaipaa ensimmäisissä työkokemuksissaan?

Työkokemuksen puuttuessa työnantajan ja työntekijän välinen vuorovaikutus on erittäin tärkeää. Hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön myötä työskentely on helpompaa kaikille osapuolille. Vuorovaikutus tulisi sisältää mielestäni avointa keskustelua, mielipiteiden jakoa ja toisten kuuntelemista.

Oma mielipiteeni nuorten aikaisesta työkokemuksesta on myönteinen.  Työelämään tutustuminen on loistava oppimismahdollisuus, joka kannattaa ottaa tosissaan. Parista viikosta työelämän pyörteissä jää käteen kaikenlaista myöhemmin hyödyllistä osaamista.

Kun saa kuvan siitä, mitä työelämässä tapahtuu, osaa ammattia valittaessa miettiä, mikä on itselleen oikeanlainen työ. Hyvän ja realistisen kuvan jälkeen ymmärtää, millaisia vuorovaikutustaitoja on hyvä olla ja ovatko kielet tai vaikkapa matematiikka tärkeässä asemassa työelämässä yleensä, tai juuri omassa toiveammatissa.

Tämän jälkeen voi kysyä itseltään, mitä todella haluaa työltään. Onko toiveammatti ja siihen liittyvät työtehtävät sellaisia, mitä haluaa tehdä työkseen, vai onko kiinnostuksen herättänyt jokin aivan muu.

Kristian Laine
Helsingin Normaalilyseo

Kristian on ysiluokkalainen, joka tutustui työelämään Yrityskylä Helsinki-Vantaalla. Kristianin työtehtäviin kuului muun muassa viestinnällisiä tehtäviä, kuten kuvien ottaminen Yrityskylästä, bloggaaminen, sekä avustavat tehtävät kylällä.