tarina | 20.05.2020

EkspSäätiön tuella mahdollistetaan Yrityskylän toiminta Lappeenrannassa 

Vuosittain noin 5 000 kuudesluokkalaista viiden eri maakunnan alueelta vierailee Kaakkois-Suomen Yrityskylässä Lappeenrannassa ja kokee elämänsä ensimmäisen työpäivän. 

Yrityskylä Alakoulussa, kuudesluokkalaisten pienoisyhteiskunnassa, opetellaan talouden, työelämän ja yhteiskunnan eri teemoja. Yrityskylä Kaakkois-Suomessa on edustettuna yrityksiä muun muassa teollisuuden, koulutuksen ja palveluiden aloilta.  

EkspSäätiö on ollut tukemassa Kaakkois-Suomen Yrityskylää Lappeenrannassa sen toiminnan alusta alkaenEkspSäätiön osoittama tuki mahdollistaa Yrityskylä-toiminnan Lappeenrannassa ja täten alueen kuudesluokkalaisten vierailut Yrityskylään.  

“Säästämisen edistäminen eli taloudellisen toimintatavan juurruttaminen on ollut EkspSäätiön perustehtävä. Koululaiselle taloudellisen ajattelun opettaminen on tänäkin päivänä koulun perusasioita. EkspSäätiö haluaa edesauttaa tätä kasvatustyötä.” toteaa EkspSäätiön toimitusjohtaja Pekka Ryynänen 

Yrityskylä Kaakkois-Suomi on toiminut Lappeenrannassa vuodesta 2015. Tällä hetkellä meneillään on alueen toinen toimikausi, joka jatkuu aina lukuvuoden 2020-2021 loppuun. Myös Yrityskylä Kaakkois-Suomen aluepäällikkö Elina Niskanen pitää alueellisen Yrityskylän toimintaa tärkeänä.  

“Oppilaiden innostus ja tekemisen riemu ovat käsin kosketeltavissa Yrityskylässä. Ei ole olemassa liian vaikeaa teemaa tai ammattia, jota ei voisi kuudesluokkalaiselle opettaa – tavan on vain oltava oikea. Työelämään siirtyminen tulee näilläkin nuorilla eteen yllättävän nopeasti ja silloin on tärkeää, että heillä on muodostunut jonkinlainen minäpystyvyyden kuva ja rohkeus omaa tekemistään kohtaan, sekä ymmärrystä työelämästä ja taloudesta. Ikäluokat pienenevät ja siksi meillä ei ole varaa hukata yhtään yksilöä ymmärtämättömyyden takia. On nuoren oikeus kuulla ja ymmärtää työelämää ja taloutta.” kommentoi Elina Niskanen.

Katso videolta kuudesluokkalaisten tunnelmista Yrityskylä Kaakkois-Suomesta Lappeenrannasta!