uutinen | 04.05.2020

Helsingin yliopiston ja Yrityskylän yhteistyö tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia

Tutkimusryhmän aamupalaverissa tunnelma on innostunut. Uusi tutkimusaihe on päätetty, ja tutkijan ja professorin sormet syyhyävät päästä keräämään aineistoa. Samaan aikaan Tiedekulmassa käytännön järjestelyistä vastaava yhteyspäällikkö antaa viime hetken ohjeita rehtorille, joka valmistautuu pitämään puheen yliopiston nykytilasta paitsi yliopistolaisille, myös muille sidosryhmille Yrityskylässä.

Yhteisestä kiinnostuksesta monimuotoista toimintaa

Helsingin yliopisto on ollut mukana Yrityskylä Helsinki-Vantaalla omalla simulaatiopisteellään syksystä 2018 asti. ”Helsingin yliopisto on iso ja merkittävä alueellinen toimija, joten oli hienoa saada se mukaan kuudesluokkalaisten yhteiskuntaan”, sanoo aluepäällikkö Heidi Lindholm. ”Yhteistyömme tarjoaa mahdollisuuksia hyvin monipuoliseen yhteistyöhön. Yliopiston simulaatiopisteen lisäksi kylällä on esimerkiksi oma Tiedekulma, jossa yrityskyläläiset voivat tavata toisiaan sekä osallistua erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi oikean yliopiston opiskelijat käyvät ohjaamassa oppilaita osana tiettyjä kurssisuorituksia. Olemme myös tehneet yhteistyötä dLearn.Helsinki -tutkimushankkeen puitteissa.”

”Yhteistyö Yrityskylän kanssa liittyy laajemmin tiedekasvatustoimintaan sekä haluun herättää lasten ja nuorten kiinnostus tutkimukseen ja opetukseen sekä yliopiston monipuoliseen rooliin yhteiskunnassa”, sanoo yhteistyötä alkumetreiltä asti seurannut yliopistopedagogiikan professori ja yliopistopedagogiikan keskuksen johtaja Auli Toom, joka myös kuuluu Yrityskylä Helsinki-Vantaan ohjausryhmään. ”Kiinnostus voi todella herätä kyläpäivän aikana, kun lapset ja nuoret pääsevät eläytymään ja perehtymään yliopiston moniin tehtäviin ja rooleihin käytännössä”, Toom toteaa.

Oppimiskokemus myös ohjaajalle

Ohjaajayhteistyötä tehtiin jo ennen simulaatiopisteen perustamista. Kun opiskelija menee ohjaajaksi Yrityskylään, hänelle nimetään muutama Yrityskylän pienoisyritys, joiden työtekijöitä hän auttaa suoriutumaan työtehtävistään ja monista muista päivän aikana eteen tulevista asioista, kuten äänestämisestä, verojen maksamisesta, pankkikortin hankkimisesta ja palkan käyttämisestä.

”Opiskelijat ovat kuvanneet ohjauskokemusta innostavaksi ja opettavaiseksi”, sanoo tiedekasvatuksen yliopisto-opettaja Laura Ihalainen. Hän vetää humanistisen tiedekunnan Minustako opettaja -kurssia, jonka opiskelijat käyvät ohjaamassa oppilaita Yrityskylässä. ”Oppimispäiväkirjoissaan opiskelijat kertovat ohjauskokemuksen tuoneen sekä varmuutta että uusia näkökulmia lasten kanssa työskentelyyn ja auttaneen näin heitä omissa urapohdinnoissaan. Kaiken kaikkiaan he pitävät käytännön kosketusta ohjaustyöhön erittäin tervetulleena osana opintoja”, Ihalainen toteaa.

Tutkimusyhteistyö hyödyttää molempia

Myös yhteistyö dLearn.Helsinki -tutkimushankkeen parissa on ollut antoisaa molemmin puolin. Hankkeessa on kehitetty kyselysovellus työelämätaitojen kartoittamisen ja kehittämisen pedagogiseksi tueksi. ”Yrityskylä on innostava ja autenttinen oppimisympäristö nimenomaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavien geneeristen taitojen ja yhteistyötaitojen oppimiselle”, hanketta johtava Toom sanoo. ”Olemme testanneet sovellusta Yrityskylässä ja saaneet palautetta sen toimivuudesta. Yrityskylä puolestaan on saanut sovelluksen avulla palautetta lasten ja nuorten oppimisesta.”

Päivä päättyy Yrityskylän kaupunginjohtajan vetämään yleiskokoukseen, jossa esitellään muun muassa verovarojen kohdentamista koskeneen äänestyksen tulokset. Voiton vie uusi paloasema. Kokouksen jälkeen kylän työntekijät lähtevät kotiin monta kokemusta rikkaampina. ”Parasta päivässä oli ehkä se, kun piti kiertää ympäri Yrityskylää tutkimusmateriaalien perässä”, Helsingin ylipiston tutkija toteaa.

Jarkko Immonen
uraohjauksen asiantuntija, Helsingin yliopisto