tarina | 17.05.2019

Kemianteollisuus tutuksi Kratonin johtoryhmästä käsin

Oulussa on jännitystä ilmassa. Pian on alkamassa viiden tiimin välinen mittelö siitä, ketkä onnistuvat luotsaamaan Kratonia parhaiten kansainvälisillä markkinoilla. Yrityskylä Yläkoulun pelissä on tavoitteena menestyä kasvattamalla liiketulosta ja keräämällä mahdollisimman hyvät mainepisteet. Pelitilanteeseen valmistaudutaan jo koulussa. Oppitunneilla harjoitellaan muun muassa neuvottelutaitoja ja tutustutaan yritykseen, jonka johtoryhmänä pelitilanteessa toimitaan.

Tänään viisi yhdeksäsluokkalaisista koostuvaa johtoryhmää pyrkivät myymään Kratac Roadmarkeria, joka on teiden maalipinnoissa käytettävä tartunta-aine. Kun pelikello soi, toimitusjohtaja, myyntipäällikkö, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, yritysvastuujohtaja ja tuotantopäällikkö ovat valmiina laittamaan kaiken peliin viedäkseen Kratac Roadmarkerin kansainvälisille markkinoille.

Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaan Yläkoulussa on tänä lukuvuonna päästy simuloimaan Kratonin johtamista. Kraton on kumppanina Pohjois-Pohjanmaalla sekä Alakoulun että Yläkoulun oppimiskokonaisuuksissa. Kratonin tehtaanjohtaja Ari Venninen on kokenut Yrityskylä-yhteistyön antoisaksi: ”On ollut todella mielenkiintoista seurata nuorten uppoutumista kansainvälisen yrityksen maailmaan, kuulla kuinka erilaiset oppilaat ovat innostuneet pelistä ja nähdä heidän palautteensa.”

Kemianteollisuus voi olla nuoren näkökulmasta vaikeasti hahmotettava ala, jota dominoivat omilta kemiantunneilta syntyneet mielikuvat. Yrityskylä Yläkoulussa alaa saadaan konkretisoitua tuotteen, tuotantoprosessin ja eri työtehtävien avulla.

Yläkoulun peli kestää kaksi tuntia ja siinä toimitaan neljän kuvitteellisen kvartaalin ajan. Pelin aikana johtoryhmän pitää yhdessä laskea myytävälle tuotteelle sopiva hinta ja vastata erilaisiin tarjouspyyntöihin. Mikäli johtoryhmä onnistuu tehtävässään hyvin, heille avautuu mahdollisuus päästä Euroopan markkinoilta Intiaan.

Pelkkä hyvä liiketulos ei takaa tiimille voittoa, vaan heidän on myös onnistuttava kartuttamaan riittävästi mainepisteitä. Maine on tärkeässä roolissa kansainvälisessä kaupassa, minkä vuoksi johtoryhmän on tärkeää tunnistaa Kratonin vahvuuksia maailman markkinoilla kilpailijoista erottautuakseen. Yritys pystyy myös osoittamaan vastuullisuutensa, kun asiakkaat esittävät esimerkiksi kysymyksiä ympäristöasioista.

Yrityskylä-päivän aikana johtoryhmät oppivat muun muassa tiimityöskentelyä, aloitteellisuutta ja rohkeutta kohdata erilaisia tilanteita. Myyntitilanteissa pääsee myös petraamaan kielitaitoa, kun neuvotteluja käydään englanniksi.

Venninen näkee Yrityskylän hyvänä mahdollisuutena Kratonille vaikuttaa nuorten tietoisuuteen tämän päivän työelämästä ja mahdollisuuksista kemianteollisuuden alalla. ”Tiimitaidot, innokkuus ja luova ongelmanratkaisukyky ovat tulevaisuuden työelämän tärkeimpiä taitoja. Kansainvälinen liiketoiminta lisää kielitaidon merkitystä. Sen vuoksi kielitaito on ja varmasti myös tulee olemaan tärkeä työelämätaito”, Venninen kommentoi.