uutinen | 17.02.2021

Keski-Suomen kuudesluokkalaiset pyörittävät nyt omaa yhteiskuntaa Jyväskylän keskustassa

Talous, työelämä ja yrittäjyys tulevat vahvemmaksi osaksi keskisuomalaisten nuorten koulupolkua Talous ja nuoret TATin Yrityskylä Alakoulu Keski-Suomen toiminnan alkaessa.

Yrityskylä Alakoulu Keski-Suomen toimintaan osallistuu tänä vuonna noin 3 000 kuudesluokkalaista opettajineen. Ensimmäiset kuudesluokkalaiset saapuvat Yrityskylään tällä viikolla.

-Taloustaitojen opettaminen ja rahasta puhuminen on hyvinvointiteko. Yrityskylä Keski-Suomi on alueellisen yhteistyön tulosta ja osoitus siitä, että alueella on tahtoa panostaa nuorten tulevaisuuteen, kommentoi Talous ja nuoret TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä. 

Talous ja nuoret TATin Yrityskylä vastaa opetussuunnitelman ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin 

Yrityskylässä kuudesluokkalaiset simuloivat yhteiskunnan ja yritysten toimintaa pienoiskaupungiksi rakennetussa oppimisympäristössä. Oppilas työskentelee omassa ammatissaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Varsinaiseen Yrityskylä-päivään johdattelee opettajien koulutuksen lisäksi oppimateriaali, jota käydään läpi oppitunneilla. Oppilaat tutustuvat muun muassa talouden perusasioihin, kuten veroihin ja palkkaan sekä yksityisen ja julkisen palvelun eroihin. Lisäksi oppilaat tekevät työhakemuksen ja hakevat haluamaansa ammattiin Yrityskylässä.

Keskisuomalaiset työnantajat tarjoavat Yrityskylässä aidon kosketuksen työelämään

Yrityskylä Keski-Suomen toimintaa tukevat kuntien ja kaupunkien lisäksi yritykset ja säätiöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Yrityskylä Keski-Suomen toimintaa tukevat AKK Sports, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Jukolan Juusto, Jyväskylän yliopisto, Lidl, Martela, MTK, Mustankorkea, Nordea, OP Koti, Saastamoisen Säätiö, Suomen Metsäsäätiö, Trimedia, Valtra, Yksityisyrittäjäin Säätiö ja Yle.  Yhteistyökumppanien avulla oppilaat pääsevät simuloimaan yhteiskunnan ja yritysten toimintaa aitojen esimerkkien kautta. Oppilas voi työskennellä Yrityskylässä esimerkiksi toimittajana, myyjänä tai yrityksen toimitusjohtajana.

-On erittäin tärkeää, että Keski-Suomessa toimivat yritykset tuovat osaamisensa Yrityskylään. Aitoja työtehtäviä tekemällä oppilas oivaltaa eri alojen ja yrittäjyyden mahdollisuudet. Innostumisen ja onnistumisen kokemukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen, lisää Järvelä.  

Yrityskylä toimii jo 11 paikkakunnalla Suomessa tavoittaen noin 80 prosenttia kuudesluokkalaisista ja 65 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista, mikä on yli 85 000 oppilasta vuosittain.

Lukuvuoden 2020–2021 aikana jo lähes 3000 yhdeksäsluokkalaista on osallistunut Yrityskylä Yläkoulu Keski-Suomen oppimiskokonaisuuteen.

Yrityskylän voi koronatilanteen niin vaatiessa suorittaa tarvittaessa myös koululla. Mikäli jokin koulu tai luokka ei koronarajoitusten vuoksi kunnan päätöksellä pysty osallistumaan oppimisympäristössä Yrityskylä-päivään, he toteuttavat Yrityskylä-päivän koulussa.