Alakouluille

Peruskoulun kuudensille luokille suunnattu Yrityskylä-oppimiskokonaisuus koostuu opekoulutuksesta, 10 oppitunnista oman opettajan johdolla sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön.

1. Oppimiskokonaisuuteen ilmoittautuminen

Opettaja ilmoittaa luokkansa mukaan Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen. Maksuton oppimiskokonaisuus sisältää yksipäiväisen opekoulutuksen, oppimateriaalin 10 oppitunnin pitämiseen ja yksipäiväisen vierailun Yrityskylään. Ilmoittaudu mukaan oppimiskokonaisuuteen omaan Yrityskylääsi. Huomioithan, että ilmoittautumisjärjestelmä ei tue Internet Explorer -selainta.

Ilmoittautumisessa valitaan ensimmäiseksi Yrityskylä-päivän ajankohta ja tämän jälkeen opekoulutuspäivä.

2. Osallistuminen opettajien koulutukseen

Ilmoittautuessaan mukaan Yrityskylään opettaja valitsee myös opekoulutuksen ajankohdan. Koulutuksessa tutustutaan Yrityskylän oppimistavoitteisiin, ennen Yrityskylä-vierailua pidettävien oppituntien sisältöön sekä tutustutaan Yrityskylän käytäntöihin.

3. Oppitunnit ja oppimateriaali

Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali, joka rakentuu kymmenestä oppitunnista. Materiaalin avulla oppilaat oppivat muun muassa mitä on työ ja miten sitä haetaan. Lisäksi oppilaat perehtyvät talouden ja yhteiskunnan perusteisiin. Oppituntien teemat auttavat oppilasta hahmottamaan omaa rooliaan Yrityskylässä työntekijänä, kuluttajana ja yhteisön jäsenenä.

Yrityskylän oppimateriaalit ovat koululle maksuttomia. Oppimiskokonaisuuteen ilmoittautuneet luokat voivat ottaa oppimateriaalin käyttöön sähköisessä muodossa Tabletkoulun alustalla tai käyttää painettua tehtäväkirjaa. Painetut tehtäväkirjat postitetaan kouluihin opettajan ilmoittaman oppilasmäärän mukaisesti. Oppimateriaalin opettajan opas on opettajien käytössä sähköisessä muodossa Tabletkoulun alustalla.

4. Ammattien jako oppilaille

Jokainen oppilas saa Yrityskylä-päivää varten oman ammatin. Opettajan tehtävänä on toimia työnantajana ja valita sopiva oppilas kuhunkin ammattiin työhakemusten ja -haastatteluiden perusteella. Ohje ammattien jakamiseen lähetetään noin kuukautta ennen Yrityskylä-päivää.

Yrityskylässä on yhteensä 15–20 yritystä sekä julkista palvelua ja noin 70 ammattia. Ammatit vaihtelevat Yrityskylittäin, sillä yhteistyökumppanit ovat usein alueellisesti toimivia yrityksiä.

5. Valmistautuminen Yrityskylään

Valmistautumisohjeet Yrityskylä-päivään löytyvät sähköisestä oppimateriaalista ja ne toimitetaan ilmoittautuneille opettajille sähköpostitse ennen vierailua. Lue lisää Yrityskylä-päivän ohjelmasta täällä.