Kovaa peliä maailman markkinoilla – ysiluokkalaiset yrityksen ohjaimissa

Pelikello 00:01 Peli alkaa

”Mitä mun pitää nyt tehä? Pitiks mun mennä nyt sinne pankkiin vai mitä? Siis mä en tajuu yhtään…”
”Hei! Nyt tänne tuli joku tilaus! Tänne tuli tilaus!! Mitä me tehään? Otetaanko toi? Ei ehkä kannata. Vai otetaanks sittenki? Nyt nopee pitää päättää!”

Yrityskylä Yläkoulu Vantaalla päivä alkaa usein ysiluokkalaisten hämmentyneillä huudahduksilla. Tabletilla luokkakavereita vastaan pelattava globaalin talouden simulaatiopeli tekee tavallisista ysiluokkalaisista kansainvälisen yrityksen johtoryhmiä, joissa toimiminen vaatii nopeaa strategista päätöksentekoa. Johtoryhmässä oppilaat jakavat keskenään vastuutehtävät, joita ovat toimitusjohtaja, markkinointi- ja viestintäjohtaja, yritysvastuujohtaja, sekä myynti- ja tuotantopäällikkö.

Mikä on vastuuohjaajan rooli?

Toimimme vuorotellen asiakkaana, pankin yritysneuvojana ja juontajan rooleissa. Peliä pelataan ajan hengen mukaisesti tabletilla, mutta suuri osa pelistä tapahtuu kasvokkain vuorovaikutustilanteissa. Tavoite ei ole pelkästään se, että oppilaille konkretisoituu vaikkapa katetuotto, liiketulos ja muut talouden kiemurat. Pelissä tavoitellaan myös työelämässä vaadittujen sosiaalisten taitojen harjoittelemista ja rohkaistaan luovuuteen. Esimerkiksi neuvottelu ja vakuuttava esiintyminen ovat taitoja, joiden harjoittelusta voisi hyötyä moni aikuinenkin.

Pääsemme vaihtuvissa rooleissa haastamaan ja sparraamaan nuoria pelin aikana. Välillä vuorovaikutustilanteet Yrityskylässä loppuun hiottuine asiakasprofiileineen lähentelevät improvisaatioteatteria. Kun olemme sataprosenttisesti tilanteessa läsnä, tuppaa olemaan nuorikin. Harva saa työssään esiintyä vanhana rouva Wulfgangina, jota kahdenkymmenen vuoden sairaanhoitajauran jälkeen kiinnostaa potilaiden hyvinvointi ja viihtyvyys enemmän kuin tuotteen hinta. Yritysneuvojan vastuulla on puolestaan tukea johtoryhmiä heidän talouteen liittyvissä asioissa esimerkiksi selventämällä toimitusjohtajalle tuloslaskelmaa ja antaa neuvoja taloudenhallintaan.

Pelikello 00:10 Tarjouspyyntö asiakkaalta

Asiakkaat lähestyvät johtoryhmiä tarjouspyynnöillä, joiden perusteella myyntipäälliköt valmistautuvat myyntineuvotteluun ja laativat asiakkaalle tarjouksen. Myyntineuvottelu on parhaimmillaan mielenkiintoinen vuorovaikutustilanne, jossa oppilas pääsee harjoittelemaan tavoitteellisia neuvottelutilanteita vastuuohjaajan kanssa. Onnistunut neuvottelutilanne edelly
ttää oppilaan kykyä asettua asiakkaan asemaan ja ymmärtää mistä eri asiakkaat voisivat olla kiinnostuneita.

Pelikello 00:52 Öljykriisi

”Mitää?! Ei voi olla! Varmaa nää raaka-aineiden hinnat nous… Meijän pitää laskee kaikki hinnat uusiks!”
”Tää peli on nii stressaava, iha hirvee stressi, miten tällast pystyy tekee?”

Johtoryhmät kohtaavat pelin aikana myös yllättäviä tilanteita. Vastoinkäymisten aiheuttamat negatiiviset ja turhautumisen tunteet on mahdollista selättää yhteispelillä. Näissä yllättävissä ja nopeaa toimintaa vaativissa tilanteissa syntyy mahdollisuus myös johtajuudelle. Tiimit, joissa joku uskaltaa ottaa vastuuta ja ohjata muita, selvittävät vastoinkäymiset yleensä nopeammin. Muutoksi
en edessä nähdäänkin, onko pelin juoni ymmärretty ja toimiiko tiimityöskentely.

Pelikello 2:00 Peli on päättynyt

”Hei, täähän oli hauskaa!”

Pelikello on pysähtynyt ja juontaja kerää oppilaat yhteen lopputuloksen tarkastelua varten. Intensiivisen pelin jälkeen
kaikki jännittävät kuka voittaa ja kenellä on paras liiketulos ja maine. Kuten pelissä yleensäkin, voittajan on helppo hymyillä ja tappio kirvelee.

Parhaina työpäivinä jää hyvä fiilis siitä, että ysit lähtivät mukaan täysillä ja olivat pelistä innoissaan. Me vastuuohjaajat uskomme, että tällaisen oppimiskokonaisuuden avulla on mahdollista lisätä ymmärrystä taloudesta ja opettaa työelämätaitoja. On mahtavaa päättää pelipäivä oppilaiden iloisiin ilmeisiin ja positiivisiin kommentteihin.

”Tällasia koulupäiviä pitäis olla enemmän! Voidaanko tulla uudestaan?”

 

Teksti: Yrityskylä Yläkoulu Vantaan vastuuohjaajat,

Lilli Innanen, Sofia Lipponen, Vilma Näveri & Johanna Pakarinen