03.09.2018

OP

OP tukee kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylää pankkikumppanina alueellisesti. Oppilaat ahkeroivat OP:lla paikallisten osuuspankkien tukemana. Pankki hoitaa Yrityskylän rahaliikenteen. OP:n työntekijät tekevät myös Yrityskylässä vapaaehtoistöitä.