Matkalla Yrityskylässä – maahanmuuttajanuoret pienoisyhteiskunnassa

Yrityskylä tarjoaa maahanmuuttajanuorille turvallisen tavan tutustua suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöihin ja työelämään

Yrityskylä Helsinki-Vantaa on poikkeuksellisesti auki lauantaina 2.12. ja tasainen puheensorina täyttää kylän käytävät. Plan International Suomi ja Yrityskylä ovat laittaneet viisaat päänsä yhteen ja suunnitelleet yhteisen tapahtuman Yrityskylä Helsinki-Vantaalla.

Planin Matkalla-hankkeen tavoitteena on tukea oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen muuttaneiden nuorten arjen taitoja ja kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Siksi hankkeen aikana vietetään myös päivä Yrityskylässä. Matkalla-hankkeen nuoret ovat noin 15–17-vuotiaita nuoria, jotka ovat projektin alkaessa asuneet Suomessa 1–3 vuotta.

Kielimuuri ei haittaa, kun fyysinen oppimisympäristö tukee toimintaa

Kylä Cafen työntekijät palvelevat reippaina asiakasta ja tarjoilevat kahvia. Seuraavaksi työntekijöillä on luvassa vapaa-aikaa. Vaikka yhteinen kieli on haastava löytää, innostus paistaa nuorten kasvoilta.

– Menemme ensin tarkistamaan pankista tilin saldon, työntekijät kertovat. Vapaa-ajalla nuoret pääsevät toimimaan kuluttajina ja käyttämään ansaitsemaansa palkkaa Yrityskylässä.

Päivän aluksi harjoitellaan muun muassa työsopimuksen tekemistä ja tarkastellaan verokorttia. Fyysisessä oppimisympäristössä keskiössä on toiminnallinen oppiminen, joten rajoitteet kielitaidossa eivät ole este osallistumiseen. Pankissa on välillä haastavaa kirjoittaa asiakkaan nimi oikein, mutta sekään ei haittaa. Tärkeintä on, että yrittää.

– Matkalla-hankkeessa korostetaan työelämätaitoja. Tärkeintä tässä päivässä on, että nuoret pääsevät kokeilemaan konkreettisesti, miten suomalainen yhteiskunta toimii ja miten työelämässä toimitaan. Hakiessaan esimerkiksi kesätöitä he muistavat, missä järjestyksessä kirjoitetaan työsopimus ja viedään verokortti, kertoo Matkalla-hankkeen suunnittelija Lotta Jäättelä.

Tärkeintä onnistumisen kokemukset ja arkipäiväisten tilanteiden harjoittelu

– Pelkistimme Yrityskylä-päivän käsikirjoitusta melko paljon, jotta pelissä voisi keskittyä ihan arkipäiväisiin tilanteisiin. Tänään pyöritettiin nuorille tuttuja paikkoja, kuten kauppaa, kahvilaa ja pankkia ja HSL:ltä haettiin bussikortit. Onnistumiset rohkaisevat nuoria toimimaan aktiivisesti ja itsenäisesti myös omassa arjessa. Toivomme kovasti, että yhteistyömme jatkuu, iloitsevat Lotta Jäättelä ja Yrityskylä Helsinki-Vantaan aluepäällikkö Sari Honkavaara.

Ei ole harvinaista, että ohjaajat ja vierailijat pohtivat Yrityskylän uudenlaisia hyödyntämismahdollisuuksia. Yrityskylä on pienoisyhteiskunta, jossa pelataan suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän pelisäännöillä. Kuka tahansa hyötyisi oppimiskokonaisuudesta. Tästä syystä Yrityskylä on oivallinen oppimisympäristö myös maahanmuuttajanuorille. Kun koko päivä on valmiiksi käsikirjoitettu, on helppo hypätä uuteen rooliin ja suorittaa annettuja tehtäviä.  Toiminta sallii virheet ja kannustaa yritteliäisyyteen. Jos jokin ei onnistu ensimmäisellä työvuorolla, kolmannella se luonnistuu jo paremmin.

Yrityskylä on pedagogisesti laadukas ja tarkasti suunniteltu ympäristö, jossa jokaiselle tehtävälle on oppimistavoite. Vaikka oppimisympäristöä ei ole rakennettu huvipuistoksi, ei hauskanpito ole kiellettyä. Yrityskylässä saa nauttia oppimisen ilosta ja työnteosta.

Päivän lopuksi summataan, mitä opittiin. Työelämän perusasioiden oppiminen, kuten hyvät käytöstavat, organisointikyky ja asiakaspalveluasenne korostuvat pohdinnoissa.

– Tässä päivässä parasta on ollut kaikki, kommentoi eräs päivään osallistunut nuori.

Hanke on osa Innovaatiorahaston rahoittamaa hanketta ja päivän toteutuksen mahdollistaa Helsingin kaupungin opetusvirasto.