tarina | 08.06.2020

Metsien merkitys näkyy Yrityskylissä ympäri Suomen

Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsät kattavat yli 75 prosenttia Suomen pinta-alasta. Suomalainen metsä tarjoaa monia mahdollisuuksia; metsissä voi virkistäytyä, niistä voi saada työn ja elannon ja ne toimivat hiilinieluina.

Metsäelinkeinon mahdollisuuksiin pääsee tutustumaan kaikissa Yrityskylä Alakouluissa Suomen Metsäsäätiön rahoittamissa Metsänhoitoyhdistys-pienoisyrityksissä. Metsänhoitoyhdistyksissä työskentelee oppilaita erilaisissa metsäalaan liittyvissä ammateissa. Metsäasiantuntija ja metsäneuvoja antavat Yrityskylän metsänomistajille neuvontaa metsänomistamiseen ja metsän hoitoon liittyvissä asioissa.  Päivän aikana tutustutaan lisäksi puun mahdollisuuksiin ja puupohjaisiin tuotteisiin sekä järjestetään koulutuksia jokamiehenoikeuksista ja velvollisuuksista. Tiiviissä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa toimii omalla toiminimellään työskentelevä metsäkoneenkuljettaja, joka vastaa Yrityskylän puunkaatotoimeksiannoista. Ammattien ja tehtävien tavoitteena on parantaa oppilaiden ymmärrystä metsäalasta, tehdä metsäalan työn merkittävyyttä näkyväksi sekä haastaa oppilaita pohtimaan omaa metsäsuhdettaan.

On tärkeää, että lapsilla ja nuorilla säilyy metsäsuhde.

Suomen Metsäsäätiö toimii metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien yhteistyötahona ja rahoittaa toimintansa puukauppojen yhteydessä kerätyllä vapaaehtoisella menekinedistämismaksulla. Säätiön tavoitteena on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen. Lapset ja nuoret ovat säätiön tärkeä kohderyhmä.

"On tärkeää, että lapsilla ja nuorilla säilyy metsäsuhde, ja että he pääsevät tutustumaan monipuolisesti metsäelinkeinon mahdollisuuksiin sekä puun käyttömahdollisuuksiin. Yrityskylien kautta pääsemme toteuttamaan tätä tavoitetta ja parantamaan näin metsäelinkeinon toimintaedellytyksiä." sanoo Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen.

 

Suomen Metsäsäätiön ja Yrityskylän yhteistyö laajenee Keski-Suomeen

Suomen Metsäsäätiö on Yrityskylän pitkäaikainen yhteistyökumppani, ja lukuvuonna 2020-2021 yhteistyö laajenee Yrityskylä Keski-Suomeen.

”Pitkä yhteistyö on ollut kannattavaa ja merkittävää. On palkitsevaa lukea toiminnasta saatuja oppilaiden ja opettajien palautteita. Yrityskylä-konseptin luomisessa on onnistuttu hyvin ja myös tapa, jolla metsäalan ammatteja tuodaan esiin, on toimiva! Yhteistyön laajeneminen Keski-Suomeen kertoo halustamme sitoutua Yrityskylän toimintaan. Yhteistyömme on hyvä esimerkki Metsäsäätiön tavoittelemasta pitkäjänteisestä toiminnasta, sillä vaikuttavuus tulee juuri pitkäjänteisyyden kautta.” Järvinen avaa yhteistyön merkitystä.

Yrityskylä jatkaa innoissaan yhteistyötä Suomen Metsäsäätiön kanssa. Metsänhoitoyhdistys on oppilaille mieluinen työpaikka ja palautteista välittyy uuden oppiminen:

Opin paljon asioita esimerkiksi mihin kaikkeen puuta voi käyttää ja ajanhallintaa ja miten paljon tiimityötä tarvitsee erilaisissa töissä. Opin myös mitä on jokamiehenoikeudet.

Opin puiden myymisestä, metsän hoitamisesta ja vastuun ottamisesta.

 

Lisätietoja

Hanna Pääkkö, 0445288201, hanna.paakko@tat.fi

Erno Järvinen, 040 3517978, erno.jarvinen@metsasaatio.fi

www.metsasaatio.fi

#metsäsäätiö #metsäelinkeino #rastiruutuun #lupakukoistaa