Mitä Yrityskylä Yläkoulu opettaa?

Yrityskylä Yläkoulussa on kiireinen ja innostunut tunnelma.  Ohjaajat Laurea-ammattikorkeakoulusta ottivat selvää, mitä pelin aikana oikeastaan tapahtuu. Oppilaat ja ohjaajat oppivat yhdessä!

Yrityskylä Yläkoulun tavoitteena on opettaa oppilaille talouden, työelämän ja yritystoiminnan perusteita. Pelissä oppilaat toimivat Samsungin johtoryhmissä ja pyrkivät toimimaan kannattavana yrityksenä. Pelin alussa oppilaat avaavat yritykselleen tilin, ottavat tarvittaessa lainaa, tekevät tarjouksia, sekä osallistuvat tarjouskilpailuihin. Pelin aikana oppilaat myös valmistavat tuotteita ja ostavat niihin tarvittavat raaka-aineet, seuraavat kirjanpitoa, miettivät yritykselle kehitysideoita ja tekevät säästösuunnitelman. Mainepisteet ovat pelin kannalta olennaisen tärkeitä. Mainepisteitä annetaan oppilaiden kohteliaista käytöstavoista, pelin ymmärryksestä ja neuvotteluissa syntyneistä hyvistä keskusteluista ja myyntiargumenteista.

Tunnelma pelin aikana oli hektinen ja keskittynyt. Huomasimme, että oppilaat olivat innostuneita ja kilpailuhenkisiä, mikä kertoo siitä, että peli on mukaansatempaava. Yllätyimme oppilaiden kattavasta taloustietämyksestä ja siitä, kuinka he käyttivät yrityselämän sanastoa luontevasti. Oppilaat joutuivat pelin aikana myös sietämään painetta ja vastaamaan kiperiin kysymyksiin. Huomasimme pelin edetessä, kuinka he saivat itsevarmuutta tekemiseen.

Oppilaat kohtasivat päivän aikana erilaisia haasteita. Näitä olivat mm. uusien termien käyttäminen, pelissä simuloidut taloudelliset haasteet eli yllättävät tapahtumat, englanniksi neuvotteleminen sekä paineen alla työskenteleminen. Haasteista huolimatta oppilaat saivat päivän aikana paljon onnistumisen kokemuksia. Näitä olivat esimerkiksi hyvien päätöksien vaikutus positiivisesti yrityksen liiketoimintaan, uusien asioiden oivaltaminen ja itsensä ylittäminen.

Itse ohjaajana opimme haastamaan oppilaita pankissa ja asiakasmaissa käytävissä myyntineuvotteluissa. Opimme myös käyttämään erilaisissa tilanteissa liiketoiminnan keskeistä sanastoa, sekä toimimaan päätösvaltaisena yrityselämän kumppanina. Uskomme, että ohjaajana työskentely valmistaa meitä tulevaisuuden työelämän vastaavanlaisiin tilanteisiin.

Juuli Torstensson, Joni Piironen, Milja Kylmälä, Jani Halmela

Kirjoittajat ovat Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja ohjaavat Yrityskylä Yläkoulussa osana opintojaan.