blogi | 05.05.2022

Myönteiset kokemukset työstä avartavat nuoren katsetta itseen ja tulevaisuuteen

Uskon myönteisyyden kehään. Tahdon jokaisen oppilaan oivaltavan, miten paljon osaamista ja tietoa hänellä on ja mihin kaikkeen sitä voi hyödyntää elämän varrella. Me TATilla haluamme olla opettajien tukena auttamassa nuorta tunnistamaan, miten omat vahvuudet voi valjastaa käyttöön. 

Vuosittain 97 000 lasta ja nuorta kokee elämänsä ensimmäisen työpäivän TATin Yrityskylässä. Kuudesluokkalaisten pienoisyhteiskunnassa ja yhdeksäsluokkalaisten peliareenalla oppilasta odottaa työpaikka, jossa nuori pääsee työskentelemään tiiviisti oman tiiminsä kanssa. Oppimisympäristössä odottaa myös täysin uudet aikuiset, jotka kohdatessaan oppilas pääsee irrottautumaan koulusta tutusta roolista ja voi aloittaa työpäivänsä luoden oman työminänsä.  

Uudessa ympäristössä nuori oivaltaa itsestään sellaisia asioita, jotka kouluarjessa on itse vaikea havaita. Siksi uskon, että yksi tärkeimmistä tehtävistäni on luoda oppilaille hetkiä ja ympäristö, jossa jokainen voi onnistua.  

Vuoden 2021 TAT Nuorten tulevaisuusraportista selviää, että Yrityskylän oppimiskokonaisuuden suorittaneista nuorista 67 % tuntee iloa uuden oppimisesta, kun nuorilla, jotka eivät ole osallistuneet Yrityskylään vastaava luku on vain 53 %. Kun oppilas ymmärtää yhteyden koulun penkiltä tulevaisuuden työelämään, löytyy intoa uudella tavalla myös oppitunneille.

Parhaimmillaan oppilaalle jää kiireisestä työpäivästä kipinä ja ymmärrys kouluaineiden yhteydestä tulevaisuuden työelämään. Kielitaidosta voi olla hyötyä uuden asiakkuuden solmimisessa ja tiedon tiivistämisen avulla voi luoda napakan uutisen tai markkinointitekstin. Valmistautumalla omaan esitelmään huolella pysyy jännitys hallittavana ja jokainen kerta esiintyminen tuntuukin aavistuksen helpommalta ja hauskemmalta. Taidosta nauttia esiintymisestä on suuri etu koulutus- ja kokoustilanteissa, ja keskustelutaidot ovat valttikortti esimerkiksi myyjän ammatissa.  

Nuorten tulevaisuusraportin mukaan myös luottamus sopivan paikan löytymisestä tulevaisuuden työelämässä on suurempi Yrityskylään osallistuneilla nuorilla. Yrityskylä avaa näkemään miten monenlaisia aloja, yrityksiä ja ammatteja on olemassa ja miten yrittäjänä toimiminen on myös loistava uravaihtoehto.  

Yrityskylässä vierailu vahvistaa osallisuuden tunnetta ja ajatusta siitä, että juuri minulle löytyy sopiva ja innostava paikka työelämästä. On tärkeää, että pystymme avaamaan nuorelle ammattien ja mahdollisuuksien kirjon. Oppilas ymmärtää, että omaa ammattia ja työtehtäviä voi muokata oman osaamisen ja persoonan mukaan ja, että omia vahvuuksia voi hyödyntää monenlaisissa ammateissa. On erityisen tärkeää, että nuoret saavat kehuja ja kiitosta onnistumistaan ja näkevät työelämän pursuavan innostavia mahdollisuuksia!  

Kiireisen työpäivän jälkeen myös oppilaan empatiakyky töissä käyviä perheenjäseniä kohtaan voi kasvaa. Moni oppilas tuumaa Yrityskylä-vierailun jälkeen ymmärtävänsä paremmin omien perheenjäsenten levon tarvetta pitkien työpäivien jälkeen. Oppilaat pääsevät myös jakamaan kotiväen kanssa tunnelmia töistä, miten koulutuksen pitäminen voi jännittää tai miten tärkeää on tehdä yhteistyötä tiimiläisten kanssa. Tämä on tärkeä hetki oppilaan polulla, kun hän alkaa muodostamaan käsitystä itsestään aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.  

On suuri onni saada työskennellä paikassa, jonne saapuu päivittäin kymmeniä kuudesluokkalaisia muistuttamaan siitä, että omasta työstä saa ja kannattaa olla ylpeä. Jokainen meistä voi napata Yrityskylän nuorten ammattilaisten intoa ja tarmoa omaan tekemiseensä. Voit esimerkiksi heittää yläfemmat työkaverille onnistuneen palaveripuheenvuoron jälkeen tai tuulettaa, kun huomaat asiakkaan maksaneen laskunsa ja miksipä et huudahtaisi asiakkaalle viime hetken sijoitusvinkkejä vielä ikkunasta kotimatkalle. Odotamme teitä jo innolla ensi vuoden kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset.  

Opet, ilmoittautuminen TATin Yrityskylään lukuvuodelle 2022-2023 on auki!  

Malva Envall,
Asiantuntija, Yrityskylä

Lue lisää Yrityskylään ilmoittautumisesta