blogi | 16.04.2018

Nuorista saa Nuorisobarometrin mukaan olla ylpeitä

Vuosittainen Nuorisobarometri julkaistiin jälleen maaliskuussa. Barometrin teemana oli tänä vuonna koulutus ja osaaminen. Seurasin julkistamistilaisuutta netin välityksellä ja kirjoitin muistiinpanoja, joissa myöhemmin huomasin toistuvan saman teeman: mitä huolia meillä on nuorten suhteen. Se, että yllättävän moni nuori keskeyttää opintonsa taloudellisista syistä, on noussut barometrin tuloksista keskeiseksi keskustelun aiheeksi. On tietenkin tärkeää, että nuorten mahdollisuuksien tasa-arvoa tuetaan. Olen kuitenkin sitä mieltä, että huolenaiheiden lisäksi, meidän pitäisi entistä enemmän vahvistaa positiivista puhetta nuorista. Huolestuttavien lukujen takana on yksilöitä, joita tulisi tukea löytämään omat osaamisalueensa ja vahvuutensa, sen sijaan että heidät ainoastaan leimataan avun tarpeessa olevaksi riskiryhmäksi.

Kun pistin positiiviset lukulasit päähän ja uppouduin tarkemmin Nuorisobarometrin tutkimustulosten pariin, huomioni kiinnittyi aiheisiin, joista meidän on syytä olla ylpeitä. Tuloksista selviää, että 96%, eli lähes kaikki nuoret, pitävät uusien asioiden oppimista hauskana. Sekä tytöt että pojat allekirjoittavat väitteen koulun mukavuudesta. Jopa 82% on tätä mieltä. Yli 80% nuorista mielsi myös olevansa tyytyväisiä koulutukseensa tulevaisuutta ajatellen. Suurin osa nuorista on siis innokkaita oppimaan, viihtyy kouluyhteisössään ja on luottavin mielin kohtaamassa tulevaisuutta. Tämähän on mahtava juttu!

Uskon, että kun näiden lukujen ulkopuolella oleville nuorille annetaan mahdollisuus kokea onnistumisia, hekin rupeavat luottamaan omaan osaamiseensa, minkä kautta syntyy innostusta ja luottamusta. Onnistumisen kokemuksia pyrimmekin luomaan kaikille Yrityskylään osallistuville lapsille ja nuorille. Eräs kuudesluokkalainen toteaa meille tulleessa palautteessa Yrityskylä-päivästä: ”Aluksi olin huolissani omasta asemastani ja yritykseni voitoista ja että miten olisin onnistunut. Se oli kuitenkin turhaa. Päivästä tuli jännittävä ja kiva!”

Kehotan nyt kaikkia, Nuorisobarometrin tutkimustuloksiin nojaten, ihailemaan nuoria siitä, miten innoissaan he ovat oppimisesta, koulutuksesta ja tulevaisuudesta. Pyrkikäämme myös luomaan onnistumisen kokemuksia muille ja ennen kaikkea itsellemme!

Heidi Enbacka

Kirjoittaja on Yrityskylä Espoon aluepäällikkö, jonka sosiologinen verenpaine korreloi oikeudenmukaisuuden kanssa. Yksi viimeaikaisista onnistumisista on uuden meditaatioharrastuksen aloittaminen.