blogi | 21.05.2018

Nykypäivän alakoululaiset pyörittävät yhteiskuntaa vielä 2060-luvulla

Lukuvuoden mittaan keskustelu käyttöön otetun opetussuunnitelman risuista ja ruusuista on ollut vilkasta. Haluaisin näin lukuvuoden lopuksi nostaa opetussuunnitelmasta esiin jotain positiivista. Mielestäni hienoa on se, että uusi opetussuunnitelma antaa edeltäjäänsä paremmin tilaa vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Jo ekaluokkalaiset tutustuvat laaja-alaisten osaamistavoitteiden kautta työelämässä tarvittaviin taitoihin ja pääsevät tutkimaan ilmiöitä monialaisesti. Neljännellä luokalla 10-vuotiaat pääsevät kunnolla asiaan, kun työelämään, yhteiskuntaan ja oman arjen hallintaan tutustutaan yhteiskuntaopin tunneilla. Siistiä, sanon minä!

Kohtaan työssäni ajoittain opettajia ja ohjaajia, jotka kummastelevat sitä, miksi työelämästä ja työelämätaidoista puhutaan oppilaille, joiden työuran alkuun on vielä monia vuosia. Työelämä saattaa tuntua liian utopistiselta ja kaukaiselta teemalta käsiteltäväksi pienten alakoululaisten kanssa. Eikö työelämästä pitäisi puhua vasta yläkoulussa? Heitän pallon takaisin ja sanon, että olemme auttamattomasti myöhässä, jos työelämästä puhutaan vasta 6. luokalla Yrityskylässä.

Pienille koululaisille on tarjottava jo nyt hyvät eväät tulevaisuuteen

Minä, etkä sinä tiedä, miltä työelämä tulevaisuudessa näyttää. Spekulaatiot käyvät kuumana siitä, miten paljon esimerkiksi digitalisaatio, robotit ja tekoäly muovaavat arkeamme ja työelämää. Satuitko tietämään, että jopa 65 % nykynuorista tulee työskentelemään ammateissa, joita ei ole vielä edes olemassa? (World Economic Forum 2016). Tulevaisuudessa ihmisellä voi olla elämänsä aikana seitsemän eri ammattia. Entä olitko ajatellut, että nyt koulun seinien sisä- ja ulkopuolella ahkeroivat oppilaat pyörittävät yhteiskuntaamme vielä 2060-luvulla? Näitä pieniä koululaisia on kannustettava ja valmistettava nyt, että heillä on tulevaisuudessa eväitä toimia ja vaikuttaa.

Maailman muuttuessa tarvitaan sellaisia taitoja ja asennetta, joista on hyötyä missä tahansa työssä ja elämäntilanteessa. Mitä aikaisemmin aloitamme taitojen harjaannuttamisen, sen parempi. Enkä puhu nyt mistään työnhakutaidoista tai työnhakukanavien tunnistamisesta. Puhun jokapäiväisestä osaamisesta, jonka avulla yhteiskuntaan on mahdollista kiinnittyä myös tulevaisuudessa.

Olemme Yrityskylässä tiivistäneet työelämätaidot omien vahvuuksien tunnistamiseksi, tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidoiksi, luovaksi ongelmanratkaisukyvyksi sekä rohkeaksi ja yritteliääksi asenteeksi. Tulevaisuudessa yhä tärkeämpään rooliin nousevat omat mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet, jotka suuntaavat sitä, mihin omalla polulla edetään. Suuntia ja vaihtoehtoja on monia. Kiinnostusten pohjalta otetaan selvää asioista ja kerrytetään monialaista osaamista. Tulevaisuudessa tarvitaan myös hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä luovuutta, jotta yhä moninaisemmat haasteet saadaan ratkaistua. Tärkeää on myös tietää, miten asioihin voi vaikuttaa.

Positiivisten kokemusten kautta voimme tarjota innostavia mielikuvia tulevaisuudesta ja työelämästä

Koulussa tällaisia työelämävalmiuksia voi toteuttaa ja toteutetaan ihan yksinkertaisilla asioilla. Annetaan tilaa tutkimiselle, oivaltamiselle ja uskaltamiselle. Tehdään ryhmätöitä ja annetaan palautetta itselle ja kaverille. Jaetaan vastuuta. Sanotaan ääneen, mikä itseä kiinnostaa ja missä voi vielä kehittyä. Innostutaan uusista asioista ja otetaan niistä kriittisesti selvää. Lapset ovat luontaisesti kiinnostuneita erilaisista ilmiöistä ja ympäröivästä maailmasta. Meidän aikuisten haasteena on pitää tätä kiinnostusta yllä.

Ennen kaikkea tulevaisuudessa tarvitaan itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin. Parhaiten tämä onnistuu ympäristössä, joka tarjoaa sopivasti haastetta ja onnistumisia. Yrityskylässä pääsen ilokseni seuraamaan päivittäin, kun esimerkiksi kahvilan työntekijä saa palautetta hyvin keitetystä kahvista, tai uutta palvelua suunnitellut oppilas saa opettaja-asiakkaat haltioitumaan nokkelasta esittelypuheesta. Positiivisten kokemusten ja onnistumisten kautta voimme tarjota innostavia mielikuvia tulevaisuudesta ja työelämästä.

Tulevaisuuden ja uuden opetussuunnitelman hengessä myös Yrityskylä avaa ovensa entistä nuoremmille tulevaisuudenaluille. Tänä kesänä 9-10 -vuotiaat neljäsluokkalaiset pääsevät Kesäkylään kartuttamaan työelämätaitojaan. Ryhmässä työskentelyä, vahvuuksien tunnistamista, luovuutta ja ongelmanratkaisua päästään testaamaan leikkisästi salapoliisitehtävien parissa. Näiden kokemusten siivittämänä leiriläiset toivottavasti saavat lisää aineksia oman tulevaisuutensa rakentamiselle ja paikkansa löytämiselle epäselvässä, mutta jännittävässä tulevaisuuden yhteiskunnassa. Heitän lopuksi pallon sinulle: miten sinä voit tarjota nuorille positiivisia kokemuksia tulevaisuuden työelämää varten?

Maija Silvo

Kirjoittaja on Yrityskylä Espoon aluekoordinaattori ja kasvatustieteilijä, joka innostuu oppimisesta, inspiroituu toisista ihmisistä ja ihmettelee muuttuvaa maailmaa.