Mitä Yrityskylässä tapahtuu?

 

Kutosille

Käytte ensin koulussa yhdessä opettajanne kanssa läpi Yrityskylän oppimateriaalin ja tutustutte talouden, työelämän ja yhteiskunnan perusjuttuihin. Pääsette muun muassa tekemään työhakemuksen ja opitte, miten omat rahat saadaan riittämään. Oppituntien jälkeen lähdette luokkanne kanssa päiväksi Yrityskylään ja pääset toimimaan omassa ammatissa, saaden palkkaa tekemästäsi työstä. Opettajasi kertoo sinulle lisää päivän lähestyessä. Tervetuloa!

Yseille

Koulussa tutustutte luokkanne kanssa yritystoiminnan käsitteisiin, mietitte omia vahvuuksianne ja tutustutte yhden yrityksen toimintaan. Jakaudutte tiimeiksi ja saatte kaikki oman vastuualueen yrityksen johtoryhmässä. Sitten pääsette hyödyntämään oppimaanne Yrityskylän oppimisympäristössä, jossa kisailette tiimeissä parhaasta liiketuloksesta ja maineesta. Peli tempaa mukaansa nopeasti!