image

Puuta Oy – Fiksuin ratkaisu rakentamiseen

Mikä Puuta Oy?

Puuta Oy on tulevaisuuden puurakentamisen yritys. Se valmistaa suuria, myös monikerroksisia, massiivipuurakennuksia. Se on erikoistunut erityisesti kouluihin, päiväkoteihin ja muihin julkisiin rakennuksiin. Puuta on kuvitteellinen tulevaisuuden kiertotalousyritys, joka toimii vain Yrityskylässä. Yritys on kehitetty yhteistyössä Sitran kanssa, ja siihen on saatu asiantuntija-apua Sitran asiantuntijoiden lisäksi ympäristöministeriössä työskentelevältä arkkitehdiltä.

Puutan tarina alkaa vuodesta 2018, jolloin kolme tekijää: perinteinen rakentajayrittäjä, puuelementtitekniikan kehittäjä ja talotekniikan osaaja yhdistivät voimansa ja rakensivat ensimmäisen nelikerroksisen toimistorakennuksen. Puurakentamiseen ajoi huoli ilmastonmuutoksesta ja halu käyttää kotimaista puuta hiilensitojana. Puurakentamisen nähtiin olevan vastaus etenkin julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin. Rakennusten energiavaatimukset kiristyivät, ja perustajajoukko näki myös siinä mahdollisuuden.

Yritys toimii Yrityskylässä lähitulevaisuudessa, noin vuodessa 2025. Vaikka tällaista puurakentamisen yritystä ei taida Suomessa (ainakaan vielä?) olla, niin Puutan käyttämä puurakentamisen teknologia on olemassa ja sen toiminta- ja ansaintalogiikka ovat realistisia, ainakin lähitulevaisuudessa.

Kyseessä on keskisuuri rakennusalan yritys, jonka toimipaikka on Espoo. Sen henkilöstön koko on vajaa 300 henkilöä. Yritys tarjoaa täyden palvelun rakentamiseen, jolloin se vastaa niin suunnittelusta, rakentamisesta kuin tarvittaessa käytön aikaisesta huollostakin. Näin taataan, että kaikki tieto rakennuksesta on yksissä käsissä, jolloin sen korjaaminen ja ylläpitäminen helpottuvat.

image
image

Mitä Puuta Oy tekee?

Puuta Oy rakentaa monikerroksisia massiivipuurakennuksia, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja turvallisia. Kotimainen puu on sekä ilmastoystävällinen että terveellinen valinta. Puuta tarjoaa hoito- ja palvelusopimusta rakennuksilleen jopa 30 vuodeksi, jolloin rakennus säilyy mahdollisimman pitkäikäisenä ja turvallisena. Kouluprojekteja voidaan tehdä myös yhteistyössä kuntarahoituksen kanssa, jolloin kunnat voivat liisata (eli vuokrata hyvin pitkäksi aikaa) rakennukset.

Puuta Oy valmistaa nolla- tai jopa plusenergia rakennuksia. Rakennusten energiaratkaisut nojaavat uusiutuvaan energiaan, kuten maalämpöön, tuuli- ja aurinkosähköön. Joskus voidaan rakentaa jopa biokaasuratkaisuja esimerkiksi yhdessä muiden lähialueen toimijoiden kanssa.

Lisäksi taloissa huomioidaan mahdollisuus tuottaa lähiruokaa katto- tai seinäviljelmillä.

Rakennuksille suositellaan pitkäaikaisia hoito- ja kunnossapitosopimuksia, jolloin Puuta Oy huolehtii vuosikausia rakennuksen ylläpidosta, huollosta jne. kuukausimaksua vastaan. Näin Puuta pitää huolta rakennuksen kestävyydestä.

Puutan hienous ei ole pelkästään puurakentaminen, vaan se tekee rakennukset moduuleista, jolloin rakennukset ovat muokattavissa tarpeiden mukaan suuremmaksi tai pienemmäksi. Etenkin koulujen ja päiväkotien käyttäjämäärät vaihtelevat vuosien aikana. Puuta rakentaa koulut ja muut rakennukset siten, että niihin on helppo lisätä osia, kun oppilasmäärät kasvavat ja toisaalta tyhjiksi jääneet tilat voidaan siirtää muualle vaikkapa uudeksi päiväkodiksi. Puisten moduulien siirtäminen on helppoa, ja tämä voidaan tehdä esimerkiksi lomien aikana. Tämä on todellista kiertotaloutta.

Usein moduulikoulut ovat väliaikaisia ratkaisuja tai jopa pelkkiä parakkeja, mutta Puutan moduulit ovat suunniteltu pysyviksi ja pitkäikäisiksi.

Lisätietoa

Koska Puuta on kuvitteellinen yritys, siitä ei ole kirjoitettu uutisia eikä sitä löydy sosiaalisesta mediasta.

Suomessa on viime vuosina rakennettu muutamia uusia, puisia kouluja, päiväkoteja ja muita julkisia rakennuksia, sekä jokunen toimisto- ja asuinkerrostalo. Kovin yleisiä ne eivät kuitenkaan vielä ole. Osa puurakennuksista on hirsirakenteisia ja osa tehty massiivipuuelementeistä, kuten Puuta Oy tekee. Löydät niistä uutisia esimerkiksi hakusanoilla massiivipuu ja koulu tai puukoulu (päiväkoti).

Moduulikoulut ovat usein väliaikaisiksi tarkoitettuja ratkaisuja, mutta Puutan tapauksessa kysymys on pitkäaikaisista, ”pysyvistä” ratkaisuista, joiden on tarkoitus palvella niin kauan kuin tarvetta on. Moduulit kuitenkin mahdollistavat rakennusten muuttamisen käyttäjämäärien mukaan.

Moduulikouluista löytyy esimerkkejä Googlea käyttämällä.

Kiertotalous

Lineaarinen talous on tullut tiensä päähän. Ilmastopäästöjä täytyy vähentää huomattavasti, mikäli haluamme säilyttää planeettamme elinkelpoisena sekä hyvän elintasomme.

Suurin osa (jopa 80%) Suomen ja suomalaisten varallisuudesta on kiinni rakennetussa ympäristössä. Rakentaminen ja asuminen ja rakennusten käyttö tuottavat myös paljon hiilidioksidipäästöjä. Kuitenkin rakennusten käyttöaste on usein hyvin matala:

Uusia toimistoja rakennetaan jatkuvasti, vaikka tyhjiä tiloja löytyy pilvin pimein. Käyttämättömät tilat ovat vääränlaisia tai väärässä paikassa.

Koulut ja toimistot ovat suuren osan ajasta tyhjillään. Oppilaat ovat koulussa vain arkipäivisin; iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina ne ovat tyhjinä. Samaan aikaan saattaa olla pulaa harrastustiloista.

Koulujen ja päiväkotien käyttäjämäärät muuttuvat jatkuvasti: toiset tilat käyvät ahtaaksi ja toisaalla oppilasmäärät pienenevät. Moduuleista rakennetut koulut vähentävät huomattavasti uudisrakentamisen tarvetta, kun hyväkuntoisia ja uusittuja moduuleita voidaan siirtää sinne, missä niitä tarvitaan.

Katso Puuta Oy:n toimitusjohtajan terveiset: