Suuntana Yrityskylä uutinen | 22.01.2020

Suuntana Yrityskylä 2. Oppimateriaalit oppilaan tukena läpi Yrityskylä-matkan

Yrityskylän oppimateriaalin käytyään kuudesluokkalainen suorittaa tasot yhteiskuntaoivaltaja, taloustietäjä ja työelämätaitaja 

Yrityskylä oppimiskokonaisuuden alussa jokainen oppilas saa oman Yrityskylä-oppikirjan. Oppikirjassa käsitellään tekstien, tehtävien, sanastojen ja pelien kautta talouden, työelämän ja yhteiskunnan teemoja.  ”Suunniteltiin omat kaupungit ja Jooalle budjettia”, kertovat Kalevan koulun kuudesluokkalaiset, kun heiltä kysyy mitä Yrityskylän oppimateriaalista on jäänyt mieleen. Kuudesluokkalaiset ovat viettäneet kuluneet viikot tiiviisti oppikirjassa seikkailevien Pajun, Vennin ja Jooan kanssa.  

Minä osana yhteisöä ja yhteiskunnan toiminta 

Oppikirja käynnistyy yhteiskuntaosiolla, jossa pohditaan mihin yhteisöihin itse kuuluu ja mitä oikeuksia ja vastuita niihin liittyy. Yksi yhteiskunnan oikeuksista on äänioikeus. Oppilaat tutustuvat äänioikeuden käyttöön ja tilanteisiin, joissa on tarpeellista suorittaa äänestys. Oppikirja esittelee yhteiskunnan toimijat, kuten yritykset sekä julkiset palvelut.  Yhteiskuntaosiossa kuudesluokkalaiset oppivat myös yrityksen liiketoiminnasta, sekä julkisten palveluiden vastaamisesta kansalaisten tarpeisiin. Oppilaat tutustuvat verotukseen ja pääsevät selvittämään erilaisten palveluiden veronlähteitä.  

Kalevan koulun kuudesluokkalaisista moni kertoo suosikkitehtäväkseen oman yhteiskunnan rakentamisen. Omaan yhteiskuntaan valitaan tärkeiksi koetut palvelut ja vertaillaan niiden menoja valittuihin yrityksiin ja niiden verotuloihin. Yhteiskunnan rakentamiseen liittyvän rahoituksen suunnittelusta päästäänkin jatkamaan talousteemoihin. 

Taloustaitoja ja budjetointia

Talouteen liittyvillä oppitunneilla kuudesluokkalaiset pääsevät tutustumaan talouden kiemuroihin ja kiertotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Taloustaitoja lähdetään pohtimaan arkisen elämän kautta; mitä palveluita ja tuotteita oman perheen kanssa hankitaan. Oppimistavoitteena on, että kuudesluokkalaiset ymmärtävät taloudellisen hyvinvoinnin irrallisena luonnonvarojen kulutuksesta. Kiertotalousmahdollisuuksia on lukuisia: tavaran voi kierrättää, lainata, vuokrata, jakaa tai sen elinkaarta voi pidentää. 

Oppilaat pääsevät myös pohtimaan suunniteltua rahankäyttöä ja budjetointia.  Kirjassa seikkailevalle Jooalle päästään tekemään budjettia ja tarkastellaan riittääkö kuukausiraha hänen toivomiinsa menoihin. Jooan kavereiden Pajun ja Vennin perheet ovat tallettaneet rahaa pankkitilille ja kuudesluokkalaiset pääsevät laskemaan heille kertyvän koron. 

Työelämä tutuksi ja oman jutun löytäminen 

Työelämäosioissa tutustutaan erilaisiin ammatteihin ja pohditaan, miten oma juttu voisi löytyä. Työelämä muuttuu jatkuvasti ja kuudesluokkalaiset pääsevät miettimään taitoja tulevaisuuden työelämää varten. Työuran aikana voi päästä kokeilemaan monia tehtäviä ja työelämästä voi tulla mitä moninaisin seikkailu. Oppilailla pääsee luovuus valloilleen, kun he lähtevät yhdessä ideoimaan tulevaisuuden ammatteja. 

Oman jutun etsimisen kautta listataan omia luonteenvahvuuksia ja myös kaveria pääsee kehumaan.  Työelämäosioon sisältyy myös odotettu oppitunti, kun tutustutaan Yrityskylän ammatteihin ja valitaan niistä itseään eniten kiinnostavat. Työhaastatteluista ja ammattienvalinnasta kuullaan lisää ensi viikon Suuntana Yrityskylä -artikkelissa, kun Kalevan koulun kuudesluokkalaiset pääsevät elämänsä ensimmäiseen työhaastatteluun. Kun työtehtävät on valittu, kokoonnutaan oman tiimin kanssa ja pohditaan yhteisiä sääntöjä ja tiimihengen luomista. Ennen odotettua vierailua Yrityskylään kuudesluokkalaiset suunnittelevat loistavina asiakaspalvelijoina toimimista ja oman tuotteen myyntipuheita.  

”Suurin osa asioista kirjassa oli aivan uusia minulle. Niitä oli kuitenkin kiva opetella ja Yrityskylä-oppitunneista tuli viikon mieluisimpia.”  Kuudesluokkalaisen palaute.

Suuntana Yrityskylä on juttusarja, jossa pureudutaan keskiviikkoisin erilaisiin teemoihin Yrityskylä Alakoulun oppimiskokonaisuuden tiimoilta. Juttusarjan teemoina ovat opekoulutus, oppimateriaalit, oppitunnit, ohjaajayhteistyö, käsikirjoitukset ja tulevaisuus. Artikkelit löytyvät nettisivuilta ja Yrityskylän sosiaalisen median kanavat täyttyvät erilaisista aiheeseen liittyvistä testeistä, tietoiskuista ja haasteista.