Suuntana Yrityskylä uutinen | 13.02.2020

Suuntana Yrityskylä 5. Käsikirjoitukset syntyvät yhteistyössä

Toimialatieto kumppaniyritykseltä ja pedagogiikka aluekoordinaattorilta  

Yrityskylä Alakoulun työpäivä alkaa aamunavauksella, jonka jälkeen siirrytään omiin yrityksiin päivän ensimmäistä tiimipalaveria varten. Aamun ensimmäisinä puuhina puetaan yrityksestä löytyvät työvaatteet, tutustutaan yrityksen työvälineisiin ja virittäydytään päivän tunnelmaan.  

Jokainen työntekijä saa päivän ajaksi tabletin, josta avautuu näkymä päivän työvuoroista, vapaavuoroista ja lista omista työtehtävistä. Tabletilta voi tarkastella myös omaa ja yrityksen taloudellista tilannetta. Tabletilla näkyvien työtehtävien takana on pitkä käsikirjoitusprosessi ja tehtävien parissa tehdään jatkuvaa kehitystyötä.  

Timanttista yhteistyötä 

Yrityskylän käsikirjoitusten luominen lähtee liikkeelle yhteistyökumppanuuden solmimisesta. Käsikirjoitukset syntyvät Yrityskylän aluekoordinaattorin ja kumppanin edustajan yhteistyössä.  Uuden kumppanin kanssa sovitaan käsikirjoituspalaveri ja lähdetään yhdessä pohtimaan mitä toimialasta ja yrityksestä halutaan kuudesluokkalaisille opettaa. “Keskeistä on pohtia, mitä halutaan lasten oppivan alasta ja mitä hauskaa ja konkreettista keksitään sen alan ja työpaikan teemoista ” , Yrityskylä Espoon aluekoordinaattori Maija Silvo toteaa.  Yrityskylä Pirkanmaan aluekoordinaattori Jonna Seppälä kertoo kumppanin puolelta tulevan substanssiosaamisen alasta ja koordinaattorien tehtävänä on huolehtia pedagogiikasta tehtävien takana.

sikirjoitusten taustalla on moninaiset oppimistavoitteet 

Kun suunnitellaan uutta käsikirjoitusta on tärkeää ottaa huomioon, että tehtävissä jätetään tilaa myös lasten omille oivalluksille, päätöksenteoille ja luovuudelle. “Yrityskylässä vahva teema on yritteliäisyys. On tärkeää, että tehtävien pääpaino on siinä, että lapset itse tekevät ja oivaltavat” , Jonna täsmentää. Aluekoordinaattorien tehtävä on myös varmistaa, että yritteliäisyyden lisäksi kiertotalouden, talouden, työelämän ja yhteiskunnan teemat näkyvät jokaisen ammatin tehtävissä. Käsikirjoituksia peilataan vastaamaan myös opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Käsikirjoituksissa huomioidaan monenlaiset oppijat ja erilaiset tyylit oppia ja ymmärtää ohjeistuksia. ”Oppilaiden tehtävät rakennetaan siten, että ne palvelevat mahdollisimman monia ja tarjoavat kaikille onnistumisen kokemuksia”, Maija painottaa. Selkeät ohjeet, mahdollisuus klikata lisäohjeistusta ja selkokieli tukevat tätä tavoitetta. Pelissä käytetään myös havainnollistavia elementtejä, kuten kuvia, videoita, nettisivuja sekä erilaisia digitaalisia pelejä, kuten visoja. Visoja käytetään esimerkiksi vaikeiden termien opetteluun. Tehtäviä selkiytetään myös laminoiduilla ohjeilla, rekvisiitalla ja oppimisvälineillä. Käytössä on esimerkiksi aurinkovoimala-peli, metsänhoitopeli, lajittelukortteja, oikeita huonekaluja, verenpainemittari sekä stetoskooppi erillisine ohjelappuineen. Kaikkien elementtien käyttö perustuu niiden tuomaan lisäarvoon.  

Työelämätaidot tutuiksi  

Tehtävät rakennetaan tukemaan monipuolisesti kuudesluokkalaisten työelämätaitoja.  Päivän aikana kuudesluokkalaiset pääsevät kehittämään esimerkiksi vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitoja, epävarmuuden sietokykyä, taloustaitoja sekä pohtimaan yrityksen vastuullisuutta ja käyttämään luovuutta päätöksenteossa. Vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja yhteistyö muiden yritysten kanssa on tärkeä osa päivän kulkua. “Usein lähdetään liikkeelle siiitä, millaisten toimialojen ja yritysten kanssa yritys muutenkin tekee kauppaa”, Jonna kuvailee. Yritykset tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi myymällä tuotteitaan, järjestämällä koulutuksia ja toteuttamalla projekteja yhdessä. ”Yrityksiä on kahdenlaisia: toisissa yrityksissä on suoraan yritysten välistä yhteistyötä, esimerkiksi sähkölaitoksen ja jätehuoltoyrityksen kanssa kaikki tekevät yhteistyösopimuksen, kun taas myymälöissä tehdään yhteistyötä kuluttaja-asiakkaiden kanssa”, Jonna täsmentää.

Maija iloitsee käsikirjoitusten tekemisen olevan luovaa työtä ja kertoo oppivansa itsekin monista uusista aloista.  Molemmat koordinaattorit painottavat, miten huippua on kun työ konkretisoituu ja pääsee näkemään lapset toteuttamassa tehtäviä.  ”Joka päivä toteutus on hieman erilainen, vaikka tehtävä on sama. Luovuus pääsee valloilleen, kun oppilaat saavat pohtia, miten he lähtevät toteuttamaan tehtäviä” , Maija iloitsee. Käsikirjoitusten kanssa tehdään myös jatkuvaa kehitystyötä koko koordinaattoriporukan voimin.  

Tutustu Martelan toimitusjohtajan aamun työvuoroon:

Mediataitoviikkoa vietetään 10.2.-16.2.2020. Yrityskylä Pirkanmaan aluekordinaattori Jonna Seppälä oli puhumassa aiheesta 10.2. Ylen aamussa. Tutustu mediakasvatuksen tunnelmiin Yrityskylässä https://yle.fi/uutiset/3-11198208. 

Suuntana Yrityskylä on juttusarja, jossa pureudutaan keskiviikkoisin erilaisiin teemoihin Yrityskylä Alakoulun oppimiskokonaisuuden tiimoilta. Juttusarjan teemoina ovat opekoulutus, oppimateriaalit, oppitunnit, ohjaajayhteistyö, käsikirjoitukset ja tulevaisuus. Artikkelit löytyvät nettisivuilta ja Yrityskylän sosiaalisen median kanavat täyttyvät erilaisista aiheeseen liittyvistä testeistä, tietoiskuista ja haasteista.