Suuntana Yrityskylä uutinen | 19.02.2020

Suuntana Yrityskylä 6. Oppimistavoitteet Yrityskylä-seikkailulle

Mitä kuudesluokkalaisille jää matkaan mukaan Yrityskylän oppimiskokonaisuudesta?

Kuudesluokkalaiset istuvat tapahtumarikkaan Yrityskylä-päivän päätteeksi päivän viimeisessä kyläkokouksessa. Tunnelma on innostunut ja levoton pitkän päivän päätteeksi, mutta vielä nautitaan viimeisistä hetkistä Yrityskylässä. Lavalle astuvat vielä kerran yritysten johtajat ja he kertovat koko tiiminsä äänellä päivän kuulumisia ja oivalluksia. Päivän päätteeksi äänestetään vielä kylän parhaat asiakaspalveluyritykset ja päivä lopetetaan kaupunginjohtajan sanoihin. Päivän tullessa päätökseensä on oppilaiden aika suunnata takaisin koululle. Vielä matkalla naulakoille kuudesluokkalaiset jakavat tohkeissaan toisilleen päivän aikana kokemiaan tapahtumia. Koulussa heillä on edessä vielä yksi Yrityskylä-oppitunti liittyen opitun kertaamiseen ja kokonaisuuden päättämiseen.  Yrityskylän oppimiskokonaisuuden tullessa päätökseensä jatkaa kuudesluokkalainen matkaansa taskut täynnä uusia oppeja ja oivalluksia.

Yrityskylän pedagogiikan taustalla tarkoin määritellyt oppimistavoitteet

Yrityskylä Alakoulun oppimiskokonaisuuden taustalla on oppilaille määritelty tarkat oppimistavoitteet. Oppimistavoitteet on jaettu neljän laajemman teeman alle: yhteiskunnan, talouden, työelämän sekä yrittelijäisyyden.

  • Yhteiskunnan osalta tavoitteena on, että oppilas hahmottaa yhteiskunnan keskeiset toimijat ja oman roolinsa yhteiskunnassa. Oppilas ymmärtää paremmin yhteistyön merkityksen ja oppii tuottamaan ja tulkitsemaan erimuotoisia tekstejä.
  • Talouteen liittyen oppilas oppii ymmärtämään talouden peruskäsitteitä ja hahmottamaan rahan kiertokulkua. Oppilas ymmärtää luonnonvarojan rajallisuuden ja osaa ajatella hyvinvoinnin irrallisena luonnonvarojen ylikulutuksesta. Oppilas oppii toimimaan vastuullisena kuluttajana ja harjoittelee suunnitelmallista rahankäyttöään.
  • Työelämän osalta oppilas oppii, miten haetaan työtä ja oppii keskeiset tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet.  Oppilas oivaltaa yrittäjyyden merkityksen osana työelämää. Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja harjoittelee tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitojaan sekä ymmärtää yhteistyön ja vastuun kantamisen merkityksen.  Oppilas oppii luovaa ongelmanratkaisua, epävarmuuden sietoa ja joustavuutta.
  • Yrittelijäisyyden tiimoilta oppilaita tuetaan heittäytymään uusiin tilanteisiin ja kannustetaan menemään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus yrittää, onnistua tai epäonnistua turvallisessa oppimisympäristössä ja rohkaistaan vastuunottamiseen, oma-aloitteisuuteen ja itseohjautuvuuteen.

Kuudesluokkalaiset kertovat oppimastaan

Oppilailta kerätään oppimiskokonaisuuden päätteeksi palautetta heidän omista Yrityskylä-kokemuksistaan ja siellä opituista asioista. Suurimpina teemoina oppilaat nostavat esiin rahankäytön, yhteistyötaidot, vastuunottamisen, aikatuluissa pysymisen sekä asiakaspalvelutaidot.  Suuri osa osa mainitsee oppineensa taloudesta ja rahankäytöstä, sekä laskujen maksamisesta ja säästösuunnitelman tekemisestä. Oppimiskokonaisuudesta opittiin myös vastuunkantamista työhön liittyen ja ymmärrystä siitä, mitä omat vanhemmat tekevät töissä. Kuudesluokkalaiset mainitsivat oppineensa asiakaspalvelusta, siihen panostamisen tärkeydestä sekä kärsivällisyydestä.  Oppilaat kertovat saaneensa taitoja, joista on hyötyä, kun he hakevat ensimmäistä työpaikkaansa ja siellä työskentelyä varten. Kuudesluokkalaiset kertovat oppineen töissä vastuunottamista sekä taitoja tehdä yhteistyötä muiden ihmisten kanssa. Monia taitoja opittiin myös myymiseen ja tuotteiden esittelemiseen liittyen sekä yrityksen perustamiseen ja sen pyörittämiseen. Oppilaat kertoivat oppineensa yhteishengen ylläpitämisestä sekä oman yrityksensä toiminnasta.

”Yrityskylä oli unohtumaton ja todella kiva muisto. Siellä oppi monta uutta ja taloudellisesti hyödyllistä taitoa, päivästä tuli koko vuoden kivoin päivä.” Kuudesluokkalaisen palaute.

Kiertotalouden teemat tutuiksi

Kiertotalouden ja vastuullisen kuluttamisen teemat ovat tärkeä osa Yrityskylän oppimiskokonaisuutta ja palautteiden avulla seurataan oppilaiden kokemuksia näiden tiimoilta. Oppilaat iloitsevat oppineensa kierrättämään ja ymmärtäneensä, miksi se on tärkeää. Kunnioitus luonnonvarojen käyttöön on lisääntynyt ja lapset kertovat oivaltaneensa, että luonnonvarat eivät riitä loputtomiin. Omilla valinnoilla ja pienilläkin teoilla on vaikutus ympäristöön. Koettiin tärkeäksi valita kotimaassa tuotettua ruokaa ja ottaa ruokaa sen verran kuin jaksaa syödä. Suuri oivallus monelle oli se, että tavaroita ei tarvitse ostaa uusina, vaan niitä voi hankkia käytettyinä tai lainata tai vuokrata. Moni kertoi harkitsevansa tarkkaan jokaista ostosta. Joukkoliikenteen käytön opittiin olevan autoilua parempi vaihtoehto.

”Opin luonnonvarojen kestävästä ja järkevästä käytöstä ainakin sen, että kaikkea ei tarvitse välttämättä ostaa uutena, ja sen että kannattaa käyttää luovuutta omassa työssään.”  Kuudesluokkalaisen palaute.

Vastuullisen kuluttamisen teemoista kuudesluokkalaiset oppivat ymmärtämään eron tarpeen ja halun välillä. Moni kertoi lisänneensä suunnitelmallisuutta kuluttamiseen ja, että on hyvä pohtia tarkasti, onko asia todella tarpeellinen. Sähköä kannattaa käyttää vaan silloin, kun on itse huoneessa ja sähköyrityksen voi valita siten, että sähkö tuotetaan ympäristöystävällisesti. Kuudesluokkalaiset kertoivat oppineensa ateriakoosta ja siitä, että kannattaa suosia luomua ja kasvisruokaa. Yrityskylässä opittiin myös yhteys rahallisen säästämisen ja luonnonvarojen säästämisen välillä.

Suuntana Yrityskylä on juttusarja, jossa pureudutaan keskiviikkoisin erilaisiin teemoihin Yrityskylä Alakoulun oppimiskokonaisuuden tiimoilta. Juttusarjan teemoina ovat opekoulutus, oppimateriaalit, oppitunnit, ohjaajayhteistyö, käsikirjoitukset ja tulevaisuus. Artikkelit löytyvät nettisivuilta ja Yrityskylän sosiaalisen median kanavat täyttyvät erilaisista aiheeseen liittyvistä testeistä, tietoiskuista ja haasteista.