Företagsbyn är en internationellt belönad finländsk utbildningsinnovation vars saga började år 2010.

Företagsbyn är en lärandehelhet riktad till grundutbildningens sjätteklassister om samhälle, arbetsliv och företagsamhet. Företagsbyns lärandemiljö är en miniatyrstad där eleven arbetar i ett eget yrke och fungerar som konsument och medborgare som en del av samhället.

Aktuellt

LÄRARPORTALEN ÖPPNAS PÅ TISDAG 21.8. KL. 9

I brukstagandet av Företagsbyns nya lärarportal har det uppkommit problem. Registreringen och anmälningen för Företagsby-dagarna…

15.8.2018

Företagsbyns läsår 2017–2018

Under läsåret 2017–2018 har Företagsbyn för lågstadiets haft besök av 2500 svenskspråkiga sjätteklassister från Egentliga…

26.6.2018

Islands president besökte Företagsbyn Esbo och kastade sig modigt med i miniatyrsamhället

Islands president Guðni Th. Jóhannesson och en delegation besökte idag Företagsbyn i Esbo vid Caramalmens…

17.5.2018