Företagsbyn är en internationellt belönad finländsk utbildningsinnovation vars saga började år 2009.

Företagsbyn är en lärandehelhet riktad till grundutbildningens sjätteklassister om samhälle, arbetsliv och företagsamhet. Företagsbyns lärandemiljö är en miniatyrstad där eleven arbetar i ett eget yrke och fungerar som konsument och medborgare som en del av samhället.

Aktuellt

Företagsbyn används för första gången i utbildning av vuxna invandrare

Vuxenstuderande med invandrarbakgrund har besökt Företagsbyn i Egentliga Finland för att bekanta sig med finskt arbetsliv…

18.5.2017

Företagsbyn i Esbo söker trevliga typer till svenskspråkiga verksamhetsdagar!

Vill du komma med i vårt glada byteam? Sök till handledare! Ansökan öppen fram till…

9.3.2017

Vad är ekonomi, Tiina-Maija Toivola?

Tiina-Maija Toivola övertar idag en viktig uppgift. Vilken utmaning kommer månne att vara den största:…

24.2.2017