Företagsbyn är en internationellt belönad finländsk utbildningsinnovation vars saga började år 2009.

Företagsbyn är en lärandehelhet riktad till grundutbildningens sjätteklassister om samhälle, arbetsliv och företagsamhet. Företagsbyns lärandemiljö är en miniatyrstad där eleven arbetar i ett eget yrke och fungerar som konsument och medborgare som en del av samhället.

Aktuellt

Företagsbyn i Esbo söker trevliga typer till svenskspråkiga verksamhetsdagar!

Vill du komma med i vårt glada byteam? Sök till handledare! Ansökan öppen fram till…

9.3.2017

Vad är ekonomi, Tiina-Maija Toivola?

Tiina-Maija Toivola övertar idag en viktig uppgift. Vilken utmaning kommer månne att vara den största:…

24.2.2017

Åbo, Tammerfors och Seinäjoki – från lokal till global!

Året 2017 börjar med fart, då Företagsbyn för högstadiet välkomnar en mängd nya niondeklassister. Denna…

10.1.2017