Företagsbyn är en internationellt belönad finländsk utbildningsinnovation vars saga började år 2009.

Företagsbyn är en lärandehelhet riktad till grundutbildningens sjätteklassister om samhälle, arbetsliv och företagsamhet. Företagsbyns lärandemiljö är en miniatyrstad där eleven arbetar i ett eget yrke och fungerar som konsument och medborgare som en del av samhället.

Aktuellt

Vad är ekonomi, Tiina-Maija Toivola?

Tiina-Maija Toivola övertar idag en viktig uppgift. Vilken utmaning kommer månne att vara den största:…

24.2.2017

Åbo, Tammerfors och Seinäjoki – från lokal till global!

Året 2017 börjar med fart, då Företagsbyn för högstadiet välkomnar en mängd nya niondeklassister. Denna…

10.1.2017

Företagsbyn på svenska – förstås!

Företagsbyn har haft svenskspråkig verksamhet sedan år 2013. Tanken att utveckla ett svenskspråkigt koncept har…

4.11.2016