nyhet | 02.05.2022

Anmälan till TATs Företagsby är öppen

Skolornas anmälan till Företagsbyn för läsåret 2022-2023 har nu öppnat.   

Vem kan anmäla sig till Företagsbyn?

Alla lärare i åk 6 och 9 som jobbar i en kommun vilken har gjort ett samarbetsavtal med Företagsbyn kan anmäla sig. 85 % av sjätteklassarna och 80 % av niondeklassarna deltar i Företagsbyns lärandehelhet. Om du är osäker kan du alltid kolla saken med rektorn. 

Hur anmäler man sig till Företagsbyn?

Du har fått eller kommer strax att få skilda instruktioner från kommunen och/eller rektorn. Med hjälp av dem kan du anmäla dig och din klass till Företagsbyn för Lågstadiet eller Företagsbyn för Högstadiet. Anmälan till Företagsby-dagen för åk 6 eller Företagsby-spelet för åk 9 sker i lärarnas egen Lärarportal, klicka här för att komma till portalen. På samma gång kan du anmäla dig till Företagsbyns lärarutbildning. Företagsby-dagarna är uppdelade enligt kommun. Du hittar din egen kommuns dagar från instruktionerna som skickats till skolan. 

Anmälan till Företagsbyn är öppen fram till 31.8.2022.  

TATs övriga tjänster för Företagsbyns samarbetskommuner

Förutom Företagsbyn erbjuder vi våra samarbetskommuner avgiftsfria, färdiga helheter som är lätta för lärarna att ta i bruk. Tjänsterna motsvarar läroplanens ekonomi- arbetslivs- och företagsamhetsfostran. 

Med hjälp av vår servicestig lär sig varje ung person att känna igen sina egna styrkor, blir inspirerad av framtiden och får mod att sträva efter sina drömmar. Förutom kunskaper i ekonomi, arbetsliv och företagsamhet stärker vår servicestig också känslan av delaktighet. Enligt forskning uppmuntrar den också unga att verka för ett mer jämlikt och hållbart samhälle. 

Läs mer om TATs tjänster

Lärarportalen