Vi söker nya ansvariga handledare till Företagsbyar i Huvudstadsregionen för att stöda barns och ungdomars färdigheter i arbetsliv och ekonomi!

Vad är Företagsbyn? Sedan 2010 erbjuder Företagsbyn sjätte- och […]

Läs mer

Vi söker nya ansvariga handledare i Företagsbyar i huvudstadsregionen!

Vi söker nya ansvariga handledare i Företagsbyar i huvudstadsregionen […]

Läs mer

Niorna erövrar båtindustrin i Karleby

Företagsbyn ordnar för första gången svenskspråkig verksamhet för niondeklassister […]

Läs mer

Ny forskning påvisar effekten av Företagsbyn för högstadiet

Enligt en forskning som Vasa universitet utfört, förbättrar Företagsbyns […]

Läs mer

Universal Design for Learning i Företagsbyn

Företagsbyn strävar till att vara en inkluderande lärandehelhet som […]

Läs mer

Företagsbyns läsår 2017–2018

Under läsåret 2017–2018 har Företagsbyn för lågstadiets haft besök […]

Läs mer

Islands president besökte Företagsbyn Esbo och kastade sig modigt med i miniatyrsamhället

Islands president Guðni Th. Jóhannesson och en delegation besökte […]

Läs mer

I Företagsbyns miniatyrsamhälle för sjätteklassister hör vetenskap och konst till alla

Företagsbyn i Östra Finland som är sjätteklassisternas eget samhälle […]

Läs mer