Bekanta dig med byarna

10399228964_598b813fee_z (1)I Företagsbyns lärandemiljö fungerar sjätteklassisterna under en dag  som arbetstagare, konsumenter och medborgare. Företagsbyn består av regionala byar där sjätteklassister och deras lärare bekantar sig med områdets arbetsgivare. Varje Företagsby genomförs i samarbete med områdets kommuner och företag. Bekanta dig med Företagsbyn i menyn till vänster.

Företagsbyns lärandehelhet ordnas på svenska i Esbo, Egentliga Finland och Österbotten.