För lärarna

 

Företagsbyn är ett inspirerande sätt för kommuner och skolor att genomföra fostran till arbetsliv, ekonomi, samhälle och företagsamhet på sjätte och nionde klasserna grundskolan. Företagsbyn baseras på grundskolans läroplan. I lärandehelheten deltar alla sjätte- och/eller niondeklassister i den kommun eller stad som har ingått samarbetsavtal med oss. Här ser du om din egen kommun är med redan.

 

Söker du Lärarportalen?

Här kommer du dit

Om inte, är du välkommen att bekanta dig med vår verksamhet!

Informera dig

Se på videon och kom med till Företagsbyn!

Gilla oss på Facebook så vet du vad som händer i vår verksamhet!

 

Facebook