nyhet | 17.03.2023

Företagbyns hemsida nu på ny adress!

Företagbyns hemsida har flyttats till tat.fi/sv/foretagsbyn. På den nya adressen hittar du som vanligt de områdesspecifika sidorna och aktuell information om Företagsbyn. Välkommen att bekanta dig!

Lärarportalen och anmälan till Företagsbyn sker fortfarande från den gamla bekanta adressen opeportaali.yrityskyla.fi.

Yrityskyla.fi omdirigeras till en ny adress i slutet av april och de nuvarande sidorna avaktiveras.