Företagsbyn fick världsberömmelse på WISE Summit i Doha

 

Finländsk företagsamhetsfostran och utbildningsinnovationen Företagsbyn som utvecklats av Ekonomiska informationsbyrån TAT fick internationell uppmärksamhet i början av veckan på WISE Summit som hölls i Qatars huvudstad Doha. Verksamhetsledare Tomi Alakoski fick på Företagsbyns vägnar motta WISE Award-priset på 20 000 dollar som gavs för den bästa utbildningsinnovationen i världen.

Det finländska sättet att undervisa unga om företagsamhet, arbetslivsfärdighet och samhällets funktion väckte rikligt med intresse på toppseminariet som årligen samlar hundratals beslutsfattare och påverkare av utbildningsbranschen från olika delar av världen. Bland annat så deltog undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru i WISE Summit.

– Företagsbyn är ett lysande exempel på att vårt utbildningssystem kan förnyas innovativt utan att pruta på grundläggande saker, kommenterade Krista Kiuru.

Internationellt intresse för Företagsbyn och finländsk företagsamhetsfostran visades åtminstone av Frankrike, Pakistan, Hong Kong och värdlandet Qatar. I flera anföranden lyftes Finland fram som ett modelland för utbildning.

– I allt flera länder uppfattas kvalitativ utbildning som en central del av hållbar ekonomisk tillväxt och välmående. Man har vaknat till insikt om hur viktigt det är att utbildningssystemet stöder företagande och svarar mot arbetslivets behov, säger Tomi Alakoski.

Det finns behov av en verksamhetsmodell som Företagsbyn överallt i världen. Med den kan man förebygga bland annat marginalisering och arbetslöshet bland unga. Det är något som man är mycket bekymrad om på alla kontinenter.

Företagsbyn fick synlighet i internationella medier. International New York Times skrev både om hur det innovativa framkommer i helhetskonceptet för Företagsbyn och sättet att undervisa kreativ problemlösning för eleverna som besöker Företagsbyn. Enligt The Independent förser Företagsbyn unga med färdigheter som nödvändiga förutsättningar för att nå framgång i framtiden.

– Enligt internationell bedömning finns det unika möjligheter i Finland för att främja företagande och innovationer. Till exempel konceptet Företagsbyns snabba spridning, omfattande regionalt samarbete och ett nätverk som består av olika aktörer berättar om finländarnas förmåga att omsätta innovationen i praktiken. Vårt samhälle bygger på en företagande attityd, tror Tomi Alakoski.

Prissumman till förmån för specialelever

Prissumman på cirka 16 000 euro kommer Företagsbyn att använda till förmån för specialelever. Innan själva dagen i Företagsbyn går eleverna under ledning av läraren igenom en helhet på tio lektioner där man lär sig grunder om bland annat ekonomins kretslopp, beskattning, skillnaden mellan företagsverksamhet och offentliga tjänster, att söka arbete och lön som betalas för arbete.

Läromaterialet baserar sig på läroplanen för den grundläggande utbildningen, men för elever med inlärningssvårigheter är den i sin nuvarande form för utmanande.

– Vi redigerar materialet så att det är lättare att förstå och förnyar layouten. Målet är att varje sjätteklassist som besöker Företagsbyn ska ha stor glädje av sin inlärningserfarenhet!

Läs mera om WISE