nyhet | 26.06.2018

Företagsbyns läsår 2017–2018

Under läsåret 2017–2018 har Företagsbyn för lågstadiets haft besök av 2500 svenskspråkiga sjätteklassister från Egentliga Finland, Nyland och Österbotten. Vi ber alla elever att ge Företagsbyn respons efter att de deltagit i lärandehelheten och mycket fin och konstruktiv respons har vi fått också!

Företagsby-lektionerna i skolan

Företagsbyns lärandehelhet börjar med 10 lektioner i skolan som läraren håller för sin klass. Under lektionerna jobbar man med Företagsbyns övningsbok och bekantar sig med olika teman som samhälle, ekonomi, arbetsliv och företagsamhet. I elevernas respons framkommer att de tyckt att uppgifterna setts som nyttiga.

Jag tyckte att uppgifterna var intressanta, roliga och givande för att det är ett intressant ämne som jag nog kommer att ha nytta av i framtiden.

Några elever ansåg att det var bekanta saker som man gick igenom under lektionerna. Vi tycker det är fint att Företagsbyns teman är bekanta för sjätteklassister! Vi kommer dock att i framtiden erbjuda ännu fler uppgifter för att alla ska känna att de kan utveckla sina kunskaper. Många framhävde att de lärt sig nya ord eller begrepp och deras innebörd.

Jag har nytta av det vi lärde oss på lektionerna för det var många ord som jag i framtiden kommer att behöva kunna och använda.

Jag har lärt mig vad t.ex nettolön, bruttolön, arbetstagare… betyder.

En elev hade en fin attityd kring vad man egentligen behöver veta och begripa:

Jag förstod inte riktigt allt vi pratade om, men jag hinner nog ännu lära mig det som jag kommer att behöva i arbetslivet.

Det är rätt inställning, man hinner alltid lära sig mera!

Roligt, lärorikt och intressant är nyckelord som ofta framkommer i den öppna responsen från eleverna om Företagsby-lektionerna. Företagsbyn kommer nästa läsår att införa ett nytt digitalt läromedel som vi hoppas många skolor tar chansen och prövar på.

Företagsby-dagen

Lektionerna i skolan innehåller mycket som eleverna sedan implementerar under sin dag i miniatyrsamhället, Företagsbyns lärandemiljö. Eleverna får alla lön, betala skatt, öva på att rösta och utföra olika arbetsuppgifter. Eleverna lyfter i responsen fram att de mest intressanta uppgifterna varit möten, att hålla tal, försäljning, betala räkningar och betjäna kunder. Variationen bland arbetsuppgifterna vara också något vi fick tack för. Varje elev har ett yrke som hen jobbar i under en dag och således har många lyft fram specifika uppgifter som hade med det egna yrket att göra som att plocka upp varor i hyllor, designa en robot, hålla guidade rundturer eller hjälpa till med arbetsergonomi. I Företagsbyn strävar vi till att ha många olika branscher representerade, men tyvärr har vi inte möjlighet att få precis allt med. Detta framkommer också som något eleverna tycker vi kunde utveckla. Eleverna räknar upp klädbutiker, spelsal, apotek, gym, biograf som något som kunde finnas i Företagsbyn. Vi söker nya byvänner alltid vart tredje år, så då välkomnar vi nya aktörer med!

Fastän Företagsbyns uppgifter finns digitalt är det en sak som lyfts fram som det absolut bästa med Företagsbyn, nämligen interaktion med andra elever. Under en Företagsby-dag finns upp till 80 elever samtidigt i lärandemiljön, ibland från samma, ibland från olika skolor och kommuner. Ofta framkommer det att dagen i Företagsbyn varit bättre en förväntningarna.

Många elever hälsar oss att de önskar komma igen. Nästa gång får eleverna besöka Företagsbyn som niondeklassister. Nästa år förverkligas nämligen Företagsbyn för Högstadiet i Esbo, Karleby, Vasa och Åbo.