nyhet | 23.01.2018

I Företagsbyns miniatyrsamhälle för sjätteklassister hör vetenskap och konst till alla

Företagsbyn i Östra Finland som är sjätteklassisternas eget samhälle förnyas på hösten 2018. Utöver kommuner och företag är Saastamoisen säätiö och OLVI-säätiö med möjliggör den nya verksamhetsperioden. Med Saastamoinen säätiös stöd kommer vetenskap och konst att synas allt mer i alla nationella Företagsbyar.

Den nya verksamhetsperioden för Företagsbyn i Östra börjar på hösten 2018. Avsikten är att man i Företagsbyarna har hunnit testa olika inlärningsuppgifter inom vetenskap och konst så att bästa praxis kan tas i bruk nationellt när den nya perioden börjar i september.

– Företagsbyns effektfullhet i Östra Finland är påtaglig. Från och med år 2011 har redan 30 000 elever besökt oss.  Under de kommande tre åren kommer 14 000 sjätteklassister och 7 500 niondeklassister att besöka Företagsbyn i Östra Finland i Kuopio. Vi har stort ansvar att ge dem en så mångsidig bild av samhället som möjligt berättar Företagsbyn i Östra Finlands regionchef Karoliina Kettunen.

– Nationellt besöker cirka 60 000 skolelever Företagsbyn årligen. Nu har alla elever möjlighet att inse vilken betydelse vetenskap och konst har i vårt samhälle, säger Petteri Karttunen som är ordförande för Saastamoinen Säätiös styrelse.

Konst och vetenskap som en del av alla elevers dag i Företagsbyn

Genast från början av januari testas i Företagsbyarna olika sätt att skapa vetenskap och konst närmare elever och bästa praxis tas i bruk nationellt. Som en del av dagen i Företagsbyn har eleverna till exempel möjlighet att delta i en kultur- och konst-workshop eller genomföra en aktivitetsbana med aktivitetspunkter som handlar om vetenskap, konst och kultur. Dessutom kommer konst- och vetenskapsyrken att finnas med i verksamheten i alla Företagsbyar.

Verksamheten i Företagsbyn samordnas av Ekonomiska informationsbyrån TAT.

Mera information ger:

Karoliina Kettunen, regionchef i Företagsbyn i Östra Finland, tel. 050 322 1641