Företagsbyarna

Kontorspersonalen

Södra Kajen 10 00130 Helsingfors

Egentliga Finland

Företagsbyn för lågstadiet: Artillerigatan 4, 20520 Åbo (ElectroCity)

Företagsbyn för högstadiet: Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku

Norra Österbotten

Företagsbyn för lågstadiet: Tukkitie 5, 90520 Uleåborg Företagsbyn för högstadiet: Hallituskatu 36 A 11, 90200 Uleåborg

Österbotten

Företagsbyn för lågstadiet: Poronpolku 1, 65350 Vasa Företagsbyn för högstadiet: Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki

Birkaland

Företagsbyn för lågstadiet: Väinö Linnan aukio 13, 33210 Tammerfors Företagsbyn för högstadiet: Korkeakoulunkatu 1, 33720 Tammerfors (Tietotalo, 3. krs)

Östra Finland

Företagsbyn för lågstadiet: Leväsentie 2B, 70700 Kuopio  Företagsbyn för högstadiet: Leväsentie 2B, 70700 Kuopio 

Sydöstra-Finland

Företagsbyn för lågstadiet: Hyrymäenkatu 2, 53550 Villmanstrand Företagsbyn för högstadiet: Mukkulankatu 19, 15210 Lahtis

Helsingfors-Vanda

Företagsbyn för lågstadiet: Viksvägen 1, 00560 Helsingfors Företagsbyn för högstadiet: ÄNDA FRAM TILL 12.2.2020 Hamnbanegatan 3, 00510 Helsingfors (Nordea Campus) FRÅN OCH MED 13.2.2020 Kajsaniemigatan 6, 00100 Helsingfors (Ingång via Berggatan 15A-trappan). 

Esbo

Företagsbyn för lågstadiet: Karaportti 2, 02610 Espoo Företagsbyn för högstadiet: Tietotie 6, 02150 Espoo

Gänget

Bakom verksamheten i Företagsbyn finns en energisk och personlig grupp experter som alla har ett gemensamt mål. Vi vill erbjuda barn och ungdomar inspirerande och lärorika upplevelser om arbetslivet, ekonomin och samhället.

Om vi har samma mål, var modig och ta kontakt!

Du hittar kontaktinformationen för Foretagsbyarna här.

Sök personal