Företagsbyarna

Mellersta Finland

Kontorspersonalen

Södra Kajen 10 00130 Helsingfors

Egentliga Finland

Företagsbyn för lågstadiet: Artillerigatan 4, 20520 Åbo (ElectroCity)

Företagsbyn för högstadiet: Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku

Norra Österbotten

Företagsbyn för lågstadiet: Tukkitie 5, 90520 Uleåborg Företagsbyn för högstadiet: Hallituskatu 36 A 11, 90200 Uleåborg

Österbotten

Företagsbyn för lågstadiet: Poronpolku 1, 65350 Vasa Företagsbyn för högstadiet: Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki

Birkaland

Företagsbyn för lågstadiet: Väinö Linnan aukio 13, 33210 Tammerfors Företagsbyn för högstadiet: Korkeakoulunkatu 1, 33720 Tammerfors (Tietotalo, 3. krs)

Östra Finland

Företagsbyn för lågstadiet: Leväsentie 2B, 70700 Kuopio  Företagsbyn för högstadiet: Leväsentie 2B, 70700 Kuopio 

Sydöstra-Finland

Företagsbyn för lågstadiet och högstadiet: Hyrymäenkatu 2, 53550 Villmanstrand

Helsingfors-Vanda

Företagsbyn för lågstadiet: Viksvägen 1, 00560 Helsingfors Företagsbyn för högstadiet: Kajsaniemigatan 6, våningen 5, 00100 Helsingfors (Ingång via Berggatan 15A-trappan). 

Esbo

Företagsbyn för lågstadiet och högstadiet: Vävarsvägen 6-8, 02630 Esbo

Gänget

Bakom verksamheten i Företagsbyn finns en energisk och personlig grupp experter som alla har ett gemensamt mål. Vi vill erbjuda barn och ungdomar inspirerande och lärorika upplevelser om arbetslivet, ekonomin och samhället.

Om vi har samma mål, var modig och ta kontakt!

Du hittar kontaktinformationen för Foretagsbyarna här.

Sök personal