27.09.2018

ABB

Vid ABB lär sig eleverna robotars funktion och övar programmering. Dessutom tillverkar sjätteklassisterna elmotorer, bekantar sig med fabriksarbete och marknadsför sina produkter.