03.09.2018

Barona

Personalen vid Baronas miniatyrföretag hjälper kundföretag att hitta förstärkning till sina team. Dessutom sätter personalen upp tips om att söka arbete och hjälper invånarna i Företagsbyn att hitta lämpliga yrken.