03.09.2018

Fortum

På Fortums miniatyrföretag simulerar man el- och värmeproduktion och försäljning samt informerar om rena energiformer. Fortum är med i Företagsbyn i Esbo.