03.09.2018

Helen

Helen ansvarar för energiproduktionen i Företagsbyn Helsingfors-Vanda. I början av dagen ska varje företag ingå ett energiavtal hos Helen som fakturerar kunderna för den el de förbrukat. Helen lär hur man förbrukar och sparar energi på ett vettigt sätt.