27.08.2018

Nordea

Elever sköter ärenden vid Nordea på Företagsbyn för lågstadiet och högstadiet i Esbo, Helsingfors-Vanda, Österbotten samt Östra Finland. Dessutom tillhandahåller Nordea Campus en lokal för Företagsbyn för högstadiet i Vallgård.