03.09.2018

S-gruppen

S-gruppen är med i Företagsbyn för lågstadiet Esbo, Helsingfors-Vanda, Sydöstra Finland, Birkaland, Österbotten och Norra Österbotten. På ABC, Alepa, S-Market och Prisma arbetar eleverna i rask takt. Arbetet är roligt och eleverna får öva sig på att betjäna kunder. Under dagens lopp besöker många kunder butikerna i Företagsbyarna och de är en av de mest populära arbetsplatserna.