27.09.2018

Svenska Kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda svenskspråkig kultur och utbildning, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Svenska kulturfonden finansierar den svenskspråkiga verksamheten i Företagsbyn i Österbotten, Egentliga Finland samt huvudstadsregionen.