Medier

Det är möjligt för medier och samarbetspartner att följa med verksamheten i Företagsbyarna. Kontakta regionchefen för Företagsbyn i din egen region i god tid före det planerade besöket.

Företagsbyn publicerar nyheter och information i anslutning till verksamheten på webbsidan under Aktuellt. Följ oss gärna även på sociala medier!

Bilder

I bildbanken finns bilder att ladda ner om verksamheten i Företagsbyn. Ifall du använder bilderna, meddela om det till oss på adressen yrityskyla(at)tat.fi.

Företagsbyteamet sköter om tillstånd som behövs för att fotografera skoleleverna under dagarna i Företagsbyn.