nyhet | 04.03.2019

Niorna erövrar båtindustrin i Karleby

Företagsbyn ordnar för första gången svenskspråkig verksamhet för niondeklassister i Karleby. Under våren ordnas verksamhet på svenska också i Esbo.

Företagsbyn för högstadiet ordnas för niondeklassare och testas nu för första gången på svenska i Karleby. Totalt 350 elever från Karleby och Pedersöre stiger i ledningsgruppens stövlar på Sargo Boat och tillverkar och säljer båtar till kunder i Tyskland och USA. Eleverna tävlar mot varandra i ledningsgrupper, varje medlem med ett eget ansvarsområde. Vinnarlaget är det som uppnått ett bra affärsresultat och det bästa anseendet.

Före speldagen i Företagsbyns lärandemiljö går eleverna igenom Företagsbyns läromedel som introducerar dem till företagsvärldens begrepp och cirkulär ekonomi. Eleverna lär sig också om sina styrkor. Vidare förbereder klasserna sig för speldagen genom att bekanta sig med case-företaget som de ska leda. Sargo Boats är den svenskspråkiga Företagsby-verksamhetens samarbetspartner.

–Vi tror på att konceptet som används i Företagsbyn ger eleverna bättre förståelse för hur ett företag fungerar i praktiken. Eleverna får alla vara aktiva i ledningsgruppen och ta initiativ. De ges en möjlighet att inom ramen för lektionerna och spelet ta ansvar för tillverkning och försäljning av SARGO 31 med flera av de utmaningar som detta innebär. Detta hoppas vi leder till att de elever som deltar i Företagsbyn utvecklar sin egen kompetens för arbetslivet, tar vara på sina styrkor och förbättrar sin egen förmåga att samarbeta i grupp. Därför känner vi inom Sarins Båtar att det är viktigt att stöda denna verksamhet, säger Susanne Kackur från Sarins Båtar Ab Oy.

Niondeklassarnas färdigheter i ekonomi utvecklas

Företagsbyn för högstadiet är en lärandehelhet som grundar sig på spelifiering, interaktion och digital teknik. Företagsbyns teman motsvarar målen i läroplanen för den grundläggande utbildningen och stöder på så vis även lärarnas arbete. Enligt en undersökning som Vasa universitet gjort förbättrar Företagsbyn för högstadiet klart niondeklassarnas färdigheter i ekonomi. Enligt undersökningen ökar även intresset för ekonomiska frågor i en spelifierad miljö som Företagsbyn.

Företagsbyn för högstadiet är en fortsättning på Företagsbyn för lågstadiet där sjätteklassarna arbetar i egna yrken och sköter ett eget miniatyrsamhälle. Årligen når Företagsbyn 40 % av niondeklassarna och 75 % av sjätteklassarna i Finland. Företagsbyn är en del av Ekonomi och ungdom TAT.

Under våren deltar också 400 svenskspråkiga niondeklassare från Nyland i verksamheten i Esbo. Verksamheten ordnas i samarbete med Karleby stad och Esbo stad. Utöver Sargo Boats stöder Aktia Sparbanksstiftelsen, Österbottens handelskammare, Svenska kulturfonden, Gustaf Svanljungs Stiftelse och Harry Schaumans Stiftelse verksamheten i Företagsbyn.

Mediernas representanter är välkomna att följa med niondeklassarnas speldag i Karleby iPark (Vasavägen 6C) tisdagen den 5.3. kl. 12.00–14.00.

Ytterligare information fås av:

Heidi Enbacka
Regionchef, Företagsbyn
Ekonomi och ungdom TAT
heidi.enbacka@tat.fi
050 5142808