Kontorspersonalen

Södra Kajen 10 00130 Helsingfors

Läs mer

Helsingfors-Vanda

Företagsbyn för lågstadiet: Viksvägen 1, 00560 Helsingfors Företagsbyn för högstadiet: Kajsaniemigatan 6, våningen 5, 00100 Helsingfors (Ingång via Berggatan 15A-trappan). 

Läs mer