Samarbetspartner

Företagsbyn har uppnått en stark ställning i främjandet av samhällskunskap, arbetslivsfärdighet och företagsamhet. Företagsbyns verksamhet finansieras med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet, kommuner, stiftelser och företag.

Företagsbyn ger årligen tiotusentals skolelever kunskap om arbetsliv, samhälle, ekonomi och företag. Under sin verksamhetsperiod når varje regional Företagsby 15 000 elever och 600 lärare. Studerande från områdets högskolor och läroinrättningar fungerar som handledare. Partnerföretagen är en del av Företagsbyns nationalekonomi och medverkar för att främja sjätte- och niondeklassisternas arbetslivsfärdighet och företagsamhet.

Vi samarbetar med företag, högskolor och yrkesläroanstalter samt kommuner. Du kan bekanta dig med olika former av samarbete i menyn till vänster.

Vill ni vara med

Kontakta kontaktpersonerna i Företagsbyn i din region.