Samarbetspartner

Företagsbyn erbjuder företag, föreningar och organisationer ett inspirerande sätt att förverkliga samhällsansvar och skapa positiv arbetsgivarbild. Som vår samarbertspartner erbjuder ni barn och unga en möjlighet att bekanta sig med er bransch och er verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Samarbetet med kommuner och städer är en grundläggande förutsättning för verksamheten i Företagsbyn. Eleverna i de kommuner som vi samarbetar med genomför lärandehelheten och besöker Företagsbyarna.

Kom med som samarbetspartner.

Att samarbeta med oss är lätt och givande!

Berätta

för oss vad ert företag eller er organisation gör.

Planera

ett intressant och pedagogiskt innehåll om verksamheten tillsammans med vårt team.

Sänd

er logo och annat nödvändigt material till oss.

Imponeras

av barn och ungas iver och glädje över att lära sig.

Blev du intresserad? Kontakta regionchefen för ditt område!

Ta kontakt!

Se på videon och kom med i Företagsbyn!

Representerar du en kommun eller en stad?

Kontakta regionchefen för ditt område.

Ta kontakt!

Företag

Lidl

Lidl är Företagsbyns dagligvarubutik som säljer ett brett sortiment av varor: bland annat livsmedel, produkter för hemvård och kosmetik. Vid Lidls miniatyrföretag övar sig eleverna på kundbetjäning samt på att sortera in varor på hyllor och planera bland annat temaveckor.

Elever sköter ärenden vid Nordea på Företagsbyn för lågstadiet och högstadiet i Esbo, Helsingfors-Vanda, Österbotten samt Östra Finland. Dessutom tillhandahåller Nordea Campus en lokal för Företagsbyn för högstadiet i Vallgård.

OP stöder Företagsbyn för sjätte- och niondeklassister regionalt som bankkompanjon. Banken sköter Företagsbyns penningrörelse. OP:s arbetstagare gör också frivilligarbete i Företagsbyn.

S-gruppen är med i Företagsbyn för lågstadiet Esbo, Helsingfors-Vanda, Sydöstra Finland, Birkaland, Österbotten och Norra Österbotten. På ABC, Alepa, S-Market och Prisma arbetar eleverna i rask takt. Arbetet är roligt och eleverna får öva sig på att betjäna kunder. Under dagens lopp besöker många kunder butikerna i Företagsbyarna och de är en av de mest populära arbetsplatserna.

I Företagsbyns Terveystalo utför eleverna under dagens lopp hälsokontroller i företagshälsovården och ger råd i frågor som gäller arbetshälsa, motion och kost. Terveystalo är med i alla åtta regionala Företagsbyarna för lågstadiet.

Martela tillhandahåller ändamålsenliga möbler för lärandemiljöerna i Företagsbyarna och är med i alla de nio regionerna. I miniatyrföretaget planerar eleverna arbetsmiljöer och nya inredningar till kundföretags arbetsutrymmen. Vid Martela arbetar dagligen bland annat en inredare och en arbetsmiljökonsult.

Personalen vid Baronas miniatyrföretag hjälper kundföretag att hitta förstärkning till sina team. Dessutom sätter personalen upp tips om att söka arbete och hjälper invånarna i Företagsbyn att hitta lämpliga yrken.

På Fortums miniatyrföretag simulerar man el- och värmeproduktion och försäljning samt informerar om rena energiformer. Fortum är med i Företagsbyn i Esbo.

Helen ansvarar för energiproduktionen i Företagsbyn Helsingfors-Vanda. I början av dagen ska varje företag ingå ett energiavtal hos Helen som fakturerar kunderna för den el de förbrukat. Helen lär hur man förbrukar och sparar energi på ett vettigt sätt.

Vid K-Gruppens butiker, K-Supermarket och K-Rauta får eleverna arbeta i ett företag i världens mest ansvarsfulla handelsbransch. Under dagen sköter K-köpmannen och försäljarna kundbetjäningen och butiksuppgifter för att det ska vara roligt att gå till butiken.

UPM är Företagsbyns internationella skogsindustribolag, som säljer och levererar papper samt planerar internationella varutransporter. Arbetstagarna vid UPM bekantar sig också med biodiesel. UPM är en av de första kompanjonerna till Företagsbyn.

Säätiöt ja yhdistykset

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda svenskspråkig kultur och utbildning, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Svenska kulturfonden finansierar den svenskspråkiga verksamheten i Företagsbyn i Österbotten, Egentliga Finland samt huvudstadsregionen.

EkspSäätiö är med och stöder verksamheten i Företagsbyn i Sydöstra Finland i Lappeenranta. Stiftelsens syfte är bland annat att främja sparsamhet och ekonomisk välmåga. Genom Företagsbyn förmedlas dessa teman konkret till barn och ungdomar.

Med stöd av Saastamoisen Säätiö presenteras vetenskap och konst i Företagsbyar över hela Finland. Saastamoisen Säätiö stöder också Företagsbyn Östra Finland och möjliggör verksamheten i miniatyrföretaget EMMA vid Företagsbyn Esbo.

OLVI-stiftelsen är en allmännyttig stiftelse som grundades år 1955. Stiftelsen stöder verksamheten i Företagsbyn i Östra Finland. OLVI-stiftelsen vill delta i verksamhet som stöder ungdomars utveckling mot vuxenlivet och aktiv medverkan i samhället.

Yksityisyrittäjäin Säätiö stöder privatföretagare och skapar och upprätthåller en företagarvänlig atmosfär.

Suomen Metsäsäätiön tuen avulla metsän merkitys osana suomalaisen talouden kiertokulkua tulee oppilaille tutuksi. Yrityskylä-oppimateriaali käsittelee luonnonvarojen ja raaka-aineiden merkitystä kansantalouden kiertokulussa. Yrityskylä-oppimisympäristössä metsäala nivoutuu konkreettisesti osaksi Yrityskylän kansantaloutta, sillä jokaisessa Yrityskylässä toimii metsäalan pienoisyritys.

Tack vare stödet från Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus bekantar sig sjätteklassisterna i Företagsbyn för lågstadiet med olika sätt att spara energi. Dessutom gör varje företag upp en krisplan för elavbrott. I Företagsbyn för högstadiet hamnar niondeklassisternas ledningsgrupper bland annat att besluta hur deras företag reagerar på en cyberattack.

Oppilaitokset

Kunnat ja kaupungit