Högstadiet

Lärandehelheten för niondeklassister på svenska introduceras under läsåret 2018-2019.

1. Anmälning till lärandehelheten

Läraren anmäler sin klass med i Företagsbyns lärandehelhet. Lärandehelheten innefattar en lärarutbildning, läromedel för lektionerna och ett besök i Företagsbyn.

2. Delta i lärarutbildningen

När läraren anmäler sin klass till Företagsbyn väljer hen också tidpunkten för vilken lärarutbildning hen deltar i. Under lärarutbildningen går man igenom Företagsbyns lärandemål, strukturen för lektionerna som hålls före besöket i Företagsbyn och man bekantar sig i lärandemiljöns praxis.

3. Lektioner och läromedel

Dagen i Företagsbyn introduceras med ett läromaterial som baserar sig på läroplanen. Med hjälp av materialet förbereder sig eleverna för dagen och spelet i Företagsbyn genom att bekanta sig med grunderna i global ekonomi och företagsverksamhet.

4. Förberedelser för Företagsbyn

Instruktioner för förberedelser skickas per epost före besöktet.

5. Dagen i Företagsbyn

Företagsbyn för niondeklassister är ett simulationsspel för global ekonomi och företagsverksamhet, där elevena leder ett företag under fyra kvartal, alltså ett år. Dagen i Företagsbyn inbegriper ett speltillfälle som varar en halv dag (2,5 timmar). Man deltar i speltillfällen klassvis och deltagarantalet är höst 30 elever. Eleverna spelar i lag som delats upp under lektionerna. I varje lag finns 3-5 elever som sitter vid sitt “kontor” under spelets gång.