Skolor (åk 6)

Metsolan ala-asteen 6C

Företagsbyns lärandehelhet som är riktad till årskurs 6 i grundskolan består av utbildning för lärarna, 10 lektioner som hålls under ledning av läraren och besök till Företagsbyns lärandemiljö.

1. Anmälning till lärandehelheten

Läraren anmäler sin klass till Företagsbyns lärandehelhet. Den för skolorna avgiftsfria lärandehelheten innehåller en utbildning för lärarna, läromedel för att hålla 10 lektioner och ett besök till Företagsbyns lärandemiljö. Anmäl dig till lärandehelheten i den Företagsby som är närmast er kommun. Observera att anmälningssystemet inte stödser webbläsaren Internet Explorer.

I anmälningen väljer man den dag man besöker lärandemiljön.

2. Deltagande i utbildningen för lärare

Efter att man valt den dag man ämnar besöka lärandemiljön anmäler läraren sig också till lärarutbildningen. I lärarutbildningen går vi igenom Företagsbyns lärandemål, läromedlet för lektionerna som hålls före besöket i Företagsbyn och praktiska arrangemang angående besöket i Företagsbyns lärandemiljö.

3. Lektioner och läraomedel

Dagen i Företagsbyn introduceras med en övningsbok som är baserat på läroplanen och består av 10 lektioner. Med hjälp av materialet lär sig eleverna bl.a. vad arbete är och hur man söker arbete samt lär sig grunderna om ekonomi och samhälle. De teman som lektionerna innehåller, hjälper eleven att uppfatta sin egen roll som arbetstagare, konsument och samhällsmedlem i Företagsbyn.

Företagsbyns läromedel är avgiftsfritt för skolorna. Företagsbyns övningsböcker för eleverna postas till skolan enligt det elevantal som läraren angett. Läraren kan också välja Tabletkoulus version av övningsboken. Lärarhandboken och mer information om yrkena i Företagsbyn sänds per epost och finns även på Tabletskolans plattform.

4. Fördelning av yrken till eleverna

Varje elev får ett eget yrke för dagen i Företagsbyn. En lista på företag och yrken som eleverna kommer att arbeta inom under dagen i Företagsbyn levereras på förhand till lärarna. Lärarens uppgift är att fungera som arbetsgivare och välja en lämplig elev till varje yrke på basis av arbetsansökningar och anställningsintervjuer. Anvisningar om fördelningen av yrken skickas cirka en månad innan dagen i Företagsbyn.

I Företagsbyn finns sammanlagt 15–20 företag och offentliga tjänster och cirka 70 yrken. Yrkena varierar enligt varje Företagsby, eftersom samarbetskumpanerna ofta är företag som fungerar lokalt.

5. Förberedelser för Företagsbyn

Anvisningar för förberedelser inför dagen i Företagsbyn sänds per e-post innan besöket. Här kan du läsa mer om programmet för dagen i Företagsbyn.