Vad är Företagsbyn?

Yrityskyla, syyskuu 2014Företagsbyn, som utvecklats i Finland, är en lärandehelhet ämnad för grundutbildningens sjätte- och niondeklassister. Företagsby-lärandehelheten behandlar samhället ekonomi, arbetsliv samt företagsamhet.

Företagsbyns historia börjar år 2009 och lärandehelheten har sedan dess blivit mångfaldigt belönad som bland annat världens bästa utbildningsinnovation. Ekonomiska Informationsbyrån koordinerar Företagsbyns verksamhet.

Företagsbyn erbjuder kommuner och skolor en lärandehelhet av hög kvalité. Företagsbyn grundar sig dessutom på läroplanen.

Företagsbyn för sjätteklassister

Företagsby-helheten för sjätteklassister börjar med en lärarutbildning, varefter lärare håller 10 lektioner för sin klass. Helheten avslutas med ett besök i Företagsbyns lärandemiljö. Lärandemiljön är elevernas samhälle, en miniatyrstad, där eleven jobbar i sitt eget yrke och får lön för sitt utförda arbete. Eleven fungerar också som konsument och medborgare i det finska miniatyrsamhället.

Företagsbyn når över 70 % av Finlands sjätteklassister. Företagsbyns lärandemiljöer finns i Helsingfors-Vanda, Sydöstra Finland, Östra Finland, Birkaland, Norra Österbotten och på svenska i Esbo, Österbotten och Egentliga Finland. Läs mer här.

Företagsbyn för niondeklassister

Föratagsbyn för niondeklassister baserar sig på den nya läroplanen och behandlar ämnen som ekonomi, arbetsliv och till dessa övergripande teman i en global världskontext. Företagsby-helheten består av en lärarutbildning, lektioner och ett besök till den Företagsbyns lärandemiljö. Lärandemiljön är en värld som leds av ungdomarna, där niondeklassisterna i lag leder ett företag i den globala världsmarknadens tumult. Vinnarlaget är det vars företag klarar sig bäst på marknaden. Själva spelsystemet är digitalt, men spelet styr eleverna att aktivt interagera med varandra.

Företagby-lärandhelheten för niondeklassister, som fungerar som ett kontinuum för sjätteklassisternas Företagsby, finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, Yksitysyrittäjäin Säätiö och Samsung. Pilotprojektet för Företagsbyn för niondeklassister sker denna vår i huvudstadsregionen och Kuopio. Bekanta dig med Företagsbyn för niondeklassister här.