Bekanta dig med

Företagsbyn

Företagsbyn är en finländsk lärandemiljö som belönats som världens bästa utbildningsinnovation. Vi erbjuder sjätte- och niondeklassister positiva erfarenheter av arbetsliv, ekonomi och samhälle. Det bästa är, att Företagsbyn grundar sig på läroplanen.

Vår historia

År 2010 bestämde vi oss för att pröva på något annorlunda.

Vi ville skapa ett inspirerande sätt för skolelever att lära sig om arbetsliv, ekonomi och samhälle. På Tekniska Museet i Helsingfors byggde vi ett miniatyrsamhälle och bjöd in 800 sjätteklassister för att upprätthålla det.

Mottagandet var positivt och ordet spred sig över hela Finland. Alltså packade vi ner byn i en långtradare och reste ut på turné. Vi hade skapat ett inspirerande och funktionell sätt att ge ungdomar en inblick i arbetslivet som grundande sig på läroplanen.

Vi byggde upp Företagsbyar på åtta orter. Vi ville ha en fortsättning på sjätteklassisternas erfarenheter i Företagsbyn. Vi slog ihop våra kloka huvuden och utvecklade ett spel för niondeklassister där ny digital teknik och interaktion utnyttjas och företag leds på de internationella marknaderna.

Under resans gång har fantastiska samarbetspartners kommit med och tillsammans har vi byggt en hel bygemenskap som består av samhällets olika aktörer. Vår historia fortsätter för vi vill att alla finländare ska ha mod och intresse att verka som företagsamma medlemmar i samhället.

Företagsbyns lärandehelheter

1

Vi utbildar lärare i Företagsbyns lärandehelhet

2

I skolan går läraren igenom vårt läromedel tillsammans med eleverna

3

Klassen deltar i verksamheten i Företagsbyns lärandemiljö

4

I skolan går läraren och eleverna igenom vad man lärt sig och ger respons

image

Lärandemiljön för Företagsbyn för lågstadiet är skolelevernas eget samhälle, en miniatyrstad, där eleven arbetar i eget yrke och får lön för det arbete hen utför. Dessutom verkar eleven som konsument och medborgare och är en del av det finländska samhället.

I lärandemiljön för Företagsbyn för högstadiet tävlar eleverna i att leda företag på internationella marknader. I elevernas ledningsgrupper som tävlar mot varandra har varje elev eget ansvarsområde. Under spelet tillverkar och säljer teamen sina produkter till kunder och leder företaget ett imaginärt verksamhetsår. Vinnarteamet är det team som har uppnått ett bra affärsresultat och bästa ryktet. I spelet förenas digital teknik och växelverkan.

image

Läsår 2020-2021 

80 % av sjätteklassisterna och

65 % av niondeklassisterna i Finland

från över 200 kommuner,

11 orter,

tillsammans med hundra samarbetspartners