Bekanta dig med

Företagsbyn

TATs Företagsby är en finländsk lärandemiljö som belönats som världens bästa utbildningsinnovation. Vi erbjuder sjätte- och niondeklassare positiva erfarenheter av arbetsliv, ekonomi och samhälle. Det bästa är, att Företagsbyn baserar sig på läroplanen.

Vår historia

År 2010 bestämde vi oss för att pröva på något annorlunda.

Vi ville skapa ett inspirerande sätt för skolelever att lära sig om arbetsliv, ekonomi och samhälle. På Tekniska Museet i Helsingfors byggde vi ett miniatyrsamhälle och bjöd in 800 sjätteklassister för att upprätthålla det.

Mottagandet var positivt och ordet spred sig över hela Finland. Alltså packade vi ner byn i en långtradare och reste ut på turné. Vi hade skapat ett inspirerande och funktionell sätt att ge ungdomar en inblick i arbetslivet som grundande sig på läroplanen.

Vi byggde upp Företagsbyar på åtta orter. Vi ville ha en fortsättning på sjätteklassisternas erfarenheter i Företagsbyn. Vi slog ihop våra kloka huvuden och utvecklade ett spel för niondeklassister där ny digital teknik och interaktion utnyttjas och företag leds på de internationella marknaderna.

Under resans gång har fantastiska samarbetspartners kommit med och tillsammans har vi byggt en hel bygemenskap som består av samhällets olika aktörer. Vår historia fortsätter för vi vill att alla finländare ska ha mod och intresse att verka som företagsamma medlemmar i samhället.

Företagsbyns lärandehelhet

1

Vi utbildar lärare i Företagsbyns lärandehelhet

2

I skolan går läraren igenom vårt läromedel tillsammans med eleverna

3

Klassen deltar i verksamheten i Företagsbyns lärandemiljö

4

I skolan går läraren och eleverna igenom vad man lärt sig och ger respons

image

Lärandemiljön för Företagsbyn för Lågstadiet är skolelevernas eget samhälle, en miniatyrstad, där eleven arbetar i eget yrke och får lön för det arbete hen utför. Dessutom verkar eleven som konsument och medborgare som en del av det finländska samhället.

I lärandemiljön för Företagsbyn för Högstadiet tävlar eleverna i att leda företag på internationella marknader. I elevernas ledningsgrupper som tävlar mot varandra har varje elev ett eget ansvarsområde. Under spelet tillverkar och säljer teamen sina produkter till kunder och leder företaget under ett imaginärt verksamhetsår. Vinnarteamet är det team som har uppnått ett bra affärsresultat och bästa ryktet. I spelet förenas digital teknik och växelverkan. Företagsbyn för Högstadiet utvecklar enligt undersökningar ungas ekonomikunnande (Kalmi 2018)

image

Läsåret 2022-2023 når vi 

86 % av sjätteklassarna och

82 % av niondeklassarna i Finland

från 246 kommuner,

13 orter,

tillsammans med hundra samarbetspartners