Företagsbyn Esbo

Företagsbyns lärandemiljöer (Lågstadie och Högstadie) finns vid adressen Vävarsvägen 6-8, 02630 Esbo.

Gänget

Helka Otsolampi

Chef för partnerskap

040 730 3024

Mari Saarelainen

Bykoordinator

050 573 6772

Netta Jukarainen

Sakkunnig, Företagsbyn

för sjätteklassister & för niondeklassister

050 471 4238

Tatu Reijonen

Bykoordinator

050 4725218

Partner

Lidl-logo
Telia-logo
Genelec-logo
Orion-logo
Nokia-logo
Martela-logo
Länsiväylä-logo
John Deere-logo
Kesko-logo
EMMA-logo
HSY-logo
Svenska Kulturfonden-logo
Yksityisyrittäjäin säätiö-logo
Suomen Metsäsäätiö-logo
Omnia-logo
Barona-logo
Saastamoisen Säätiö-logo
OKM-logo
Nordea-logo
Terveystalo-logo
Valio-logo
Laurea-logo
STEK-logo
Aalto-yliopisto-logo
VBO/ABC-logo