Företagsbyn Kontorspersonalen

Södra Kajen 10
00130 Helsingfors

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Instagram

Gänget

Tytti Huttunen

Kommunikationskoordinator

050 300 1234

Antti Ruohomäki

Utvecklingschef

040 0622 018

Katariina Lemström

Assistent

040 760 0177

Kaisa Koistinen

Ledare

050 530 3969

Päivi Kosunen

Expert på circulär ekonomi

045 896 2244

Heli Luokkamäki

Kontaktchef

046 9202 669

Tiina Solas

Chef för partnerskap

050 432 1256