blogi uutinen | 28.04.2021

Taloustaidot määrittävät nuorten tulevaisuuden 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten ja nuorten varhaisen vaiheen talouskasvatuksella on vaikutusta myöhemmässä elämässä mm. mielenterveyteen. Perheessä koettu taloudellinen ahdinko voi myös määritellä pitkäksi aikaa lasten sosiaalisia suhteita ja korostaa kulutuksen sosiaalista painetta. On tärkeää, että nuoret oppivat mahdollisimman varhain rahan arvon ja talouden realiteetit: Tehdessämme töitä saamme palkkaa, jota vastuullisesti kuluttaen pystymme hankkimaan erilaisia hyödykkeitä ja palveluita. Kun talous on kunnossa, myös omaa elämää on helpompi hallita.

Pankit ovat olleet kautta aikojen aktiivisesti mukana talousopetuksen jalkauttamisessa kouluihin. Nykypäivänä pankkisektorilla on vieläkin keskeisempi rooli käytännön pankkiasioinnin opettamisessa ja arkisten taloustilanteiden harjoittelemisessa Yrityskylän kautta. Jokaisesta Yrityskylän oppimisympäristöstä löytyy pankki. Yrityskylä Alakoulun oppimiskokonaisuuteen osallistuu lukuvuosittain 80 % Suomen kuudesluokkalaisista ja 65 % yhdeksäsluokkalaisista.

Yrityskylän oppimiskokonaisuuksissa Nordea tuo oman asiantuntemuksensa Yrityskylän talousopetuksen kehittämiseen toimimalla yhtenä Yrityskylän pankkina. Lisäksi nuorille tarjoutuu mahdollisuus harjoitella pankissa asioimista aidoissa vuorovaikutustilanteissa. Kehitystyön lisäksi Nordean vapaaehtoistyöntekijät ovat olleet valottamassa talouden realiteetteja oman työnsä kautta kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille Yrityskylän oppimisympäristöissä.  Etäaikana vapaaehtoiset nordealaiset ovat olleet myös mukana valmistamassa nuoria Yrityskylä-päivään harjoittelutyöhaastattelun merkeissä!

Yrityskylässä opitaan talouden realiteetit

Yrityskylässä kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset pääsevät harjoittelemaan käytännön kautta oman talouden hallintaa ja arjessa tarvittavia taloustaitoja. Jokaiselle kuudesluokkalaiselle maksetaan palkka kahdesti Yrityskylä Alakoulupäivän aikana. Rahan käyttöä ja oman talouden hallintaa pääsee harjoittelemaan oppimisympäristössä. Yrityskylässä on myös turvallista erehtyä rahan käytössä ja oppia kantapään kautta. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten kunniaksi on sanottava, että he ovat erittäin tarkkoja oman ansaitun rahan riittävyydestä.

Yrityskylä Alakoulun pankissa jokaisella kuudesluokkalaisella on oma pankkitili. Tilille myönnetään pankkikortti pankin toimipisteestä. Oppilaille myönnetään pankkikortin yhteydessä PIN-koodi, jolla pääsee kirjautumaan omaan verkkopankkiin. Omaa taloutta seurataan tabletilta ja peruspankkiasiointi kuten laskujen maksu tapahtuu kätevästi verkkopankissa asioiden. Oppilailla on myös valmiita kiinteitä kuluja kuten puhelinlasku. Kaikki rahat eivät siis ole kulutuskauppatavaran ostoa varten, vaan rahan riittämistä tulee suunnitella myös pidemmällä tähtäimellä.

Yrityskylä Yläkoulussa yhdeksäsluokkalaiset pääsevät tutustumaan globaalin talouden ilmiöihin ja syy-seuraussuhteisiin. Toimitusongelmat ja keskeisten raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat myös oman yrityksen hinnoitteluun ja tulokseen. Yrityskylä Yläkoulussa pankissa asioidaan pankin asiantuntijan pakeilla kun yrityksen tunnuslukuja käydään läpi vuositapaamisessa tai tarvitaan lisärahoitusta uusia investointeja varten.

Yrityskylä turvaa yhdessä pankkisektorin kanssa nuorelle tarvittavat tiedot ja taidot onnistua oman talouden suunnittelussa ja hallinnassa. Taloustaitojen opettaminen nuorille on hyvinvointiteko.

Jussi Ylitalo, Yrityskylän kenttäpäällikkö
Talous ja nuoret TAT

Lue juttu nordealaisten vapaaehtoisten työhaastatteluista Lauttasaaren kuudesluokkalaisten kanssa.

Nordea on ollut TATin Yrityskylän kumppanina jo vuodesta 2010 asti. Oppilaat asioivat Nordealla Yrityskylä Alakoulussa Espoossa, Helsingissä, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla, sekä Yrityskylä Yläkoulussa Espoossa, Helsingissä, Pohjanmaalla, Kaakkois-Suomessa, Itä-Suomessa ja Keski-Suomessa. Lisäksi Nordea tarjoaa tilat Yrityskylä Yläkoululle Kaisaniemessä. Nordean työntekijät tekevät laajalti vapaaehtoistöitä Yrityskylässä ja edistävät näin yhteistä tavoitetta nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitojen eteen.