uutinen | 22.05.2021

TATin Yrityskylälle merkittävä apuraha Lapin rahastolta

TATin Yrityskylän laajeneminen Lapin alueelle sai 40 000 euron suuruisen apurahan Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahastolta. Apurahan on tarkoitus vauhdittaa Yrityskylän yläkoulun oppimisympäristön perustamista Lappiin. Yrityskylän on tavoitteena aloittaa toimintansa Lapissa jo tulevana syksynä, kouluttamalla opettajia oppimiskokonaisuuteen.

 

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto on myöntänyt kärkihankkeenaan 40 000 euron suuruisen apurahan TAT Yrityskylän yläkoulun oppimisympäristön perustamiseen Lapin alueella, uutisoi Lapin Kansa tänään. Lapin rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Yrityskylän oppimisympäristön perustamiselle Lapin alueelle on suuri merkitys lasten ja nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi.

– Talous ja nuoret TATin Yrityskylän oppimisympäristö on nyt jo saavutettavissa 11 alueella Suomessa ja olemme jo pitkään suunnitelleet ja käyneet neuvotteluja laajentumisesta myös Lapin alueelle, mahdollistaen pedagogisesti korkealaatuisen ja tutkitun oppimiskokemusten saamisen myös Lapin alueen lasten ja nuorten käyttöön, kommentoi Yrityskylän johtaja Kaisa Koistinen

Yrityskylä on lasten ja nuorten pienoisyhteiskunta

Yrityskylän toimintaan osallistuu vuosittain jo lähes 90 000 lasta ja nuorta, oppimisympäristö ja -kokonaisuus täytti viime vuonna 10 vuotta. Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille luotu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yrittäjyydestä.  Kokonaisuuden muodostavat opettajien koulutus, oppimateriaali koulussa sekä huipennuksena elämyksellinen päivä Yrityskylän oppimisympäristössä. Kuudesluokkalaisten Yrityskylä on pienoisyhteiskunta, jossa oppilaat toimivat päivän ajan omissa ammateissaan ja pyörittävät yhteiskuntaa.  Oppilaat saavat tekemästään työstä palkkaa ja he pääsevät harjoittelemaan äänestämistä. Yrityskylä Yläkoulun peliareenalla yhdeksäsluokkalaiset puolestaan hyppäävät aitojen yritysten johtoryhmän saappaisiin ja myyvät digitaalisessa pelissä tuotteita kansainvälisille markkinoille. Yrityskylä on tutkitusti vaikuttava tapa opettaa taloustaitoja ja se perustuu pelilliseen pedagogiikkaan.

Yrityskylää rakennetaan yhdessä

Yrityskylän pienoisyhteiskunta rakennetaan yhdessä kuntien ja yritysten kumppanuuksien kanssa. Nyt myönnetyn apurahan sekä kuntien ja yrityskumppaneiden avulla rakennetaan oppimisympäristö, jonne kutsutaan alueen yhdeksäsluokkalaiset, Yrityskylän yläkoulun periareenalle.

– Nyt saatu apuraha on meille merkittävä askel eteenpäin. Pyrimme saamaan Yrityskylän saavutettavaksi niin monen kunnan lapsille ja nuorille kuin mahdollista ja jatkamme edelleen työtämme eteenpäin saavuttaaksemme tämän maalin. Erittäin iso kiitos Lapin rahastolle tästä avusta, sanoo erittäin iloinen Kaisa Koistinen 

Yrityskylä Lapin tuleminen mukaan TATin alueelliseen toimintaan mahdollistaa TATin palveluiden saavutettavuuden vahvasti läpi koko maan. TATin palvelupolussa lapset ja nuoret voivat saada korkeatasoista ja tasalaatuista, pedagogisesti huolella suunniteltua ja toteutettua tukea talous- ja työelämätaitojen kehittämisessä ja yrittäjyyskasvatuksessa aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen päättymiseen ja siitä eteenpäinkin.

Talous ja nuoret TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Teemme töitä nuorten työelämä- ja taloustaitojen eteen yhdessä koulujen, yliopistojen, yritysten, kuntien ja säätiöiden kanssa.

Suomen kulttuurirahaston Lapin rahasto perustettiin vuonna 1954, jolloin se kuului Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rahastojen kanssa yhteiseen Pohjois-Suomen rahastoon. Vuonna 1968 Lapin rahastosta tuli oma rahastonsa. Lapin rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista rahoista. Lisää tietoja: Lapin rahasto | Suomen Kulttuurirahasto (skr.fi)